Контакты

Приемная USEM
+373 22 509 122

Учебный отдел
+373 22 509 140

Приемная комиссия
+373 22 509 140
+373 22 509 127

Юридический факультет
+373 22 509 137

Факультет психологии
и социальной работы

+373 22 509 196

Факультет журналистики
+373 22 509 193

Бухгалтерия
+373 22 509 143

Приемная лицея
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Горячая линия USEM
(для жалоб или предложений)
+373 22 509 127

На какой Факультет Вы хотели бы поступить?

Задайте вопрос

Поиск

Crossmedia și jurnalismul de calitate

În octombrie 2012 la USEM a demarat proiectul „Crossmedia și jurnalismul de calitate” din cadrul politicilor promovate de Uniunea Europeană și programul TEMPUS.
Universitatea de Studii Europene a fost partener național, Enachi Valentina a coordonat proiectul dat iar din echipa USEM au făcut parte Nicolae Sedlețchi, Galina Braguță, Andrei Slutu, Vlad Madan și studenții Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării.
 
Partenerii proiectului:
 • Trei universităţi din Uniunea Europeană:
 • Trei universităţi din Moldova (USM, ULIM şi USEM);
 • 7 universităţi din Ucraina.
 
Scopul proiectului a fost crearea unei curricule jurnalistice internaționalizate, în condițiile progresului noilor tehnologii informaționale.
                             
Rezultatul proiectului a fost implementarea și acreditarea programului ciclului II masterat „Crossmedia și jurnalismul de calitate” (MP) conform prevederilor acordului Bologna II în vederea  implementării unor licențe duale cu scopul creării unui schimb de studenți și schimbului de cadre didactice (citat din „Memorandum of  Undersanding” semnat de Rectorii Universităților partenere în octombrie 2012).
La USEM a fost înregistrat masteratul care este inclus în oferta educațională a universității.
Acțiunile care s-au efectuat pe parcursul a trei ani în cadrul proiectului au schimbat substanțial viziunea asupra modului de pregătire a jurnalistului. Au fost revizuite planurile de învățământ și programele la ciclul licență, s-au promovat noi forme educaționale, s-au perfecționat metodele de predare, învățare și evaluare.
A fost realizată o reformă curriculară, care a inclus elemente de internaționalizare, comune pentru facultățile de jurnalism din cadrul proiectului.
 
Pentru masteratul implementat s-a elaborat manualul „Crossmedia” și manualul de drept „Legal Leaks”.
 
Mobilitățile, conferințele din cadrul proiectului:
 • Conferința din Odessa 31 mai – 2 iunie 2013, unde s-a prezentat nucleul curricular crossmedial. La eveniment au fost discutate filosofia cursului de master, didactica procesului de studiu, managementul și organizarea modulelor.
 • La 28 septembrie 2013 la Sibiu a avut loc conferința intermediară, unde șefii de catedre au evaluat modulele curriculare modernizate prin conținuturi crosmediale. A fost stabilit standardul de calitate jurnalistică a modulelor obligatorii.
Pentru a realiza un curriculum de calitate au fost organizate mai multe acțiuni, printre care menționăm manifestările cele mai importante:
 • La conferința inaugurală din 29 septembrie – 2 decembrie 2012  din Sibiu s-au fixat obiectivele și problemele existente în învățământul jurnalistic.
 • La conferința din Passau din 29 ianuarie – 1 februarie 2014 au fost analizate modulele Curriculumului la masterat. Curriculumul a fost discutat și la școlile de vară din 2014 și 2015, unde s-au elaborat recomandări concrete pentru manualul Crossmedia, teme de prelegeri și seminare.
În cadrul evaluarii efectuate de Biroul Tempus-Tacis din Chișinău în luna aprilie 2015 USEM s-a remarcat pozitiv prin faptul că programele de studiu la facultatea de jurnalism au fost modificate și Laboratorul Cross media funcționează.
 
În cadrul proiectului au participat 11 lectori și 15 studenți. Echipa lectorilor a fost formată din specialiști care predau disciplinile  de profil  la facultate, doctori conferențiari și tehnicieni experimentați.
În rezultatul continuării proiectului vor fi predate disciplini în limba engleză, printre ele menționăm:
 • Crossmedialitatea;
 • Crearea și gestionarea portalurilor informative ș.a.
La USEM a fost creat un laborator, în care au fost instalate computerile și imprimantele specializate cu ajutorul cărora au fost realizate editarea mai multor numere ale ziarului „REPORTER USEM”, materiale promoționale, filme, produse cross-media și alte activități. Tehnica a fost interconectată cu laboratoarele similare de la Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Liberă Internațională din Moldova.
Dotarea a inclus a echipamente audio/video din resursele financiare ale proiectului (însumă de 22 mii euro):
 • 8 computere de marca Apple;
 • Cameră video profesionalăPanasonic AG-AC90;
 • Cameră video portabilă Panasonic hc-v110eg-k;
 • 2 aparate foto Canon EOS 7D Body;
 • Printer color HP;
 • Dictofon (zoom) H2N.
La facultate au fost implementate cursuri complementare de studiere a tehnicilor  noi în producția media. Disciplinele Jurnalism TV, Designul presei, Jurnalism de investigație, Civilzația europeană ș.a. se petrec în Laboratorul Crossmedia.
Lectorii Enachi Valentina, Sedlețchi Nicolae, Madan Vlad, Slutu Andrei, Braguța Galina au participat la seminarele Teach the Teacher de studii și cunoaștere a noilor programe informaționale. Acești specialiști activează și ca multiplicatori ai noilor metode de predare.
Seminarele de formare din Sibiu au contribuit la fortificarea cunoștințelor și deprinderilor practice de lucru cu noile mijloace informaționale.
Iată părerea Galinei Brăguță: „Am reuşit să acumulez un volum vast de informaţie în domeniul combinării jurnalismului teoretic cu cel practic, începând de la dezvoltarea termenul de „crossmedia”, şi care sunt implicaţiile sale în producţia jurnalistică. Am făcut cunoştinţă cu cele mai moderne tehnologii din domeniul mediatic”.
Cunoştinţele acumulate vor fi pe larg utilizate în cursurile și seminarele predate la universitate, contribuind la modernizarea învăţământului de specialitate bazat pe noile tehnologii, adaptat la schimbările apărute în media, întru formarea universitară a jurnaliştilor în conformitate cu procesul Bologna.
În cadrul proiectului s-au realizat seminare, schimb de opinii, consultații on-line. Școlile de vară au prezentat un element important al proiectului.
Pe parcursul școlilor de vară s-au implementat noi forme de pregătire a studenților.
 
La USEM școlile de vară au avut următoarele obiective:
 • Cunoașterea și aplicarea tehnicilor de creare a materialului crossmediatic, forma scrisă, video, audio, foto, elaborarea unui film documentar. Cunoașterea programelor Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adob Premiere Pro.
 • Formarea  capacităţii de administrare a unei pagini on-line, filmare, înregistrare, montare TV şi radio în acelaşi timp, adaptarea textului pentru toate tipurile de media.  Reporterul trebuie să fie şi cu rol de cameraman şi cu rol de montor dar şi să cunoască funcţiile unui administrator web
 • 1 septembrie – 14septembrie 2014 la Sibiu studentul Asandi Ion și lectorul Sedlețchi Nicolae au  realizat materiale jurnalistice cu tematica „Granițe” - Stop motion animation „Transnistria”. Filmul a fost prezentat și apreciat la conferința din Passau (Germania).
 • În cadrul proiectului un grup internațional de studenți a efectuat un stagiu la Passau - 2 octombrie - 15 octombrie 2013. Unde a fost realizat un film despe Republica Moldova
Proiectul va continua prin acțiuni de colaborare cu Centrul de Jurnalism Independent, Redacția instituției media Centrul Acces–Info, Școala de studii Avansate în Jurnalism, Redacția postului de Radio Europa Liberă din Chișinău, Organizația media Internet Media SRL, Redacția ziarului „Ziarul de Gardă”, cu care au fost semnate acorduri bilaterale.
Parteneriatele vor asigura relațiile cu instituțiile media, difuzarea materialelor informative, dezvoltarea în continuare a ideilor și acțiunilor prevăzute de Proiect.
În cadrul acțiunilor internaționale membrii echipei de proiect au participat la Conferința internațională „Cross media și Jurnalisml de calitate” (CuQ), la 3-5 octombrie 2014, (Passau) în cadrul căreia au avut loc dezbateri ce țin de provocările politice, economice și tehnice pe care mass-media le întâmpină în țările democratice. Enachi Valentina a prezentat comunicarea „Noile media și tematica etnică. Reflecții asupra subiectelor, temelor, modalităților de abordare”. A avut loc și conferința de presă cu reprezentanți ai universităților și invitați de la instituțiile de profil din Moldova,Ucraina și Germania.
În cadrul proiectului s-au semnat acorduri de colaborare cu facultățile de jurnalism din Republică, s-a convenit de a organiza conferințe, work-shopuri, stagii de reciclare pentru a dezvolta în continuare obiectivele jurnalismului de calitate.
La conferința din Passau din 31 ianuarie – 2 februarie 2014 și Kiev (26 iunie 2014) lectorii Nicolae Sedlețchi și Enachi Valentina au discutat și aprobat programul de activitate pentru dezvoltarea în continuare a proiectului. Acest plan a fost realizat pe parcursul anului 2015 prin crearea asociației de parteneriat a jurnaliștilor din Republica Moldova. Realizarea continuității proiectului va avea loc prin crearea unui consorțium „Media Internațional”, care va implementa în practică recomandările elaborate în rezultatul activității echipelor internaționale de jurnaliști, profesori și studenți.
 
 
Valentina Enachi,
Coordonatorul proiectului 
TEMPUS IV „Crossmedia und Qualitatsjurnalismus” – „Crossmedia și jurnalismul de calitate” (530599-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPCR)
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Despre proiect în alte surse

Этот сайт использует Cookie

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте партнерам Google: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой. Наши партнеры могут комбинировать эти сведения с предоставленной вами информацией, а также данными, которые они получили при использовании вами их сервисов.