Контакты

Anticamera USEM
+373 22 509 122

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

На какой Факультет Вы хотели бы поступить?

Задайте вопрос

Поиск

Micleușanu Zinaida

Факультет
Кафедра

Условия занятости: Cumul

Дидактический титул: Lector Universitar

Научный титул: Doctor în pedagogie

CV

Список публикаций

STUDII:
2013-2016 − Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, studii de doctorat în științe pedagogice, specializarea: Teoria generală a educaţiei;
2013-2015 − Universitatea de Studii Europene din Moldova, studii de masterat în Ştiinţele sociale, specializarea: Psihologie clinică;
2012-2014 − Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, studii de masterat în Ştiinţe ale educaţiei, specializarea: Management educaţional;
2011-2013 − Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, studii de masterat în Ştiinţe ale educaţiei, specializarea: Consilierea şi educaţia familiei;
2008-2011 − Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, studii de licenţă în Ştiinţe ale educaţiei, facultatea: Pedagogie, specialitatea: Pedagogie socială;
2007-2008 − Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Ciclul liceal;
2006-2007 − Şcoala Medie satul Hîrceşti, r. Ungheni;
1997-2006 − Liceul Teoretic George Meniuc, or. Chişinău.
 
STAGII DE CERCETARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ:
26.02.2015 − seminarul instructiv-metodic „Metode şi tehnici de orientare şcolară şi profesională” desfăşurat în cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Chişinău;
19.02.2015 − seminarul instructiv-metodic „Personalităţi accentuate – evaluare şi modalităţi de interacţiune cu ele”,  desfăşurat în cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Chişinău;
23.12.2014 − Workshop-ul: „Libertate şi responsabilitate în familie”, desfăşurat în incinta  Bibliotecii Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
19.11.2014 − Workshop-ul: „FAMILIA & CARIERA”, desfăşurat în incinta Bibliotecii Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
Aprilie – Mai 2014 − trainingul „Arta de a fi părinte”, organizat în cadrul Sălii de conferinţe a Centrului Tehnico-Ştiinţific ETALON, str. Burebista 7;
02.04.2014 – 04.05.2014 − cursul cu formatori din România, Bucureşti: Formare în suicidologie integrativă, în cadrul IŞE;
19.12.2013 − seminarul instructiv-metodic ,,Tehnici moderne de lucru cu copiii aflaţi în dificultate” desfăşurat în cadrul Liceului Teoretic ,,A. P. Cehov” din Chişinău;
09-10.12.2013 − stagiul pentru psihologi ,,Metode interactive de prevenire a violenţei faţă de copii” (Programul ,,Fir de nisip”);
31.05-2013 –01.06.2013 − Participare la Conferinţa naţională cu participare internaţională a psihologilor „CONSILIEREA ŞCOLARĂ ÎNTRE PROVOCĂRI ŞI PARADIGME", ediţia a-V-a, (România, Constanţa); cu articolul „Unele aspecte teoretico-aplicative ce ţin de armonizarea relaţiilor familiale”;
16.10.2012 – 25.05.2013 − cursul de formare „Aрттерапия – многообразие методов и материалов, центр обучения креативным технологиям и методам гуманизации бизнеса и образования”, or. Chişinău;
3-14 decembrie 2012 − cursul de formare „Dezvoltarea socio-emoţională a copilului”, organizat de Fundaţia Copiii Noştri România, la Chişinău;
11.10.2012 − seminarul municipal instructiv-metodic „Susţinerea psiho-logică a elevilor în situaţie de criză”, desfăşurat în cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Chişinău.
 
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:
05.02.2018 – prezent − Şef al Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului a sectorului Ciocana, municipiul Chişinău;
2017 – prezent − lector Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău;
01.05.2016 - 04.02.2018 − director al Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situație de risc din or. Chişinău;
16.08.2015 – 01.05.2016 − director Casa comunitară - Centrul „Casa Aşchiuţa” al AO „AVE COPIII”, or. Chişinău;
01.02.2015 – 31.05.2015 − psiholog şcolar Gimnaziul nr. 51 „Gheorghe Malarciuc”, or. Vatra;
2014 – prezent − lector Universitatea de Studii Europene din Moldova;
01.09.2012 – 31.08.2014 − psiholog şcolar Liceul Teoretic „George Meniuc”;
22.08.2011 – 31.08.2012 − am activat în calitate de Pedagog social – responsabil de Centrele de Plasament, al Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sect. Rîşcani, or. Chişinău
 
DOMENII DE ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ: 
Participări la forumuri ştiinţifice naţionale şi internaţionale:
16.10.2015 –17.10.2015 − Conferinţa internaţională desfăşurată la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România, „Educaţia din perspectiva valorilor", ediţia a VII-a, cu articolul Geneza şi valoarea conceptului de consiliere psihopedagogică a familiei în cadrul şcolar;
2015 − Conferinţa ştiinţifica anuală a profesorilor şi cercetătorilor (2015). Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor, din cadrul UPS „Ion Creanga”, cu articolul „Coordonate definitorii ale consilierii familiei în instituţia de învăţământ din perspectiva parteneriatului educaţional”;
09.10.2014 – 12.10.2014 − Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Abordări europene în cercetare şi inovare”, în cadrul Universităţii de Studii Europene din  Moldova, cu articolul „Unele aspecte etice ale consilierii copilului şi familiei în cadrul Instituţiei de învăţământ – Liceu”;
10.10.2014 − Conferinţa „Fundamente psihopedagogice ale prevenirii şi combaterii violenţei în sistemul educaţional”, din cadrul UPS „Ion Creangă”, cu articolul „Dimensiunea teoretico-aplicativă a consilierii copiilor violenţi în instituţiile de învăţământ”;
15.04.2014 − Conferinţa ştiinţifico–practică a cadrelor didactice „Evoluţia calitativă a sistemului educaţional al instituţiei – fundamentul dezvoltării competitive şi al perspectivei durabile a acesteia” din cadrul Liceului Teoretic „George Meniuc”, cu articolul „Consideraţiuni teoretice privind valorificarea parteneriatului educaţional în contextul realizării consilierii psihologice a familiei în instituţia de învăţământ”;
21 – 22 martie 2014 − Conferinţa naţională „Educaţia pentru integrare socio–profesională – educaţia prioritară” (ediţia a III-a), organizată în cadrul  DGETS, mun. Chişinău, cu articolul „Aspectele teoretico-aplicative ale implementării curriculumului educaţia pentru familie în instituţiile de învăţământ preuniversitar”;
2014 − Conferinţa ştiinţifica anuală a profesorilor şi cercetătorilor (2014). Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor, din cadrul UPS „Ion Creanga”, cu articolul „Intervenţii cu caracter psihosocial şi pedagogic ale consilierii familiei în cadrul şcolar”;
2013 − Conferiţa ştiinţifică din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, cu articolul „Educaţia pentru familie – proces integrativ complex în armonizarea relaţiilor familiale”;
06.08.2013  – 07.08.2013 − Conferinţa Anuală de Didactică desfăşurată la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România, „Educaţia din perspectiva valorilor”, cu articolul „Familia armonioasă - ca valoare fundamentală a existenţei umane”;
31.05-2013 – 01.06.2013 − Conferinţa naţională cu participare internaţională a psihologilor „Consilierea şcolară între provocări şi paradigme”, ediţia a-V-a, (România, Constanţa); cu articolul „Unele aspecte teoretico-aplicative ce ţin de armonizarea relaţiilor familiale”;
24.09.2012 – 26.09.2012 − Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Psihologia – un pas spre viitor”, organizată de către psihologii de la Московский Институт Гештальта и Пспходрамы, desfăşurată în cadrul Liceului Teoretic „Bogdan Petriceicu Haşdeu” or. Chişinău;
15.05.2012 − Conferinţa ştiinţifică internaţională „Familia – factor existenţial de promovare a valorilor etern-umane”, oraganizată în incinta UPS „Ion Creangă”, cu articolul „Consilierea familiilor în proces de divorţ”;
06.04.2012 − Conferinţa ştiinţifică studenţească din cadrul UPS „Ion Creangă”, cu articolul „Factorii emoţionali care determină stresul ocupaţional”.

Этот сайт использует Cookie

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте партнерам Google: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой. Наши партнеры могут комбинировать эти сведения с предоставленной вами информацией, а также данными, которые они получили при использовании вами их сервисов.