Контакты

Anticamera USEM
+373 22 509 122

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „Abordări europene în cercetare şi inovare”

Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM) are onoarea şi  deosebita plăcere de a Vă invita să participaţi la ediţia a I-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Abordări europene în cercetare şi inovare”, care va avea loc la 9-12 octombrie 2014.
 
Lucrările conferinţei se vor desfăşura în  localurile:
ASM: mun. Chişinău, bd. Stefan cel mare 1
USEM: mun. Chişinău,  G. Iablocikin 2/1
 
Conferinţa   ştiinţifică cu participare internaţională  „Abordări europene în cercetare şi inovare” are ca misiune întrunirea anuală a celor care sunt implicaţi în activitatea vizată  pentru a pune în discuţii probleme care necesită soluţii imediate şi  tratări ştiinţific argumentate  în folosul a întregii comunităţi. 
Reunirea specialiştilor notorii în domeniul evaluării, schimburile de experienţă şi activităţile comune ale reprezentanţilor din mediul ştiinţific şi academic din statele comunitare, cât şi din afara UE va permite participanţilor,    în cadrul unor secţiuni specializate şi work-shop-uri organizate, să-şi expună rezultatele cercetărilor ştiinţifice, să pună în dezbateri subiecte importante.
Conferinţele, colocviile si work-shop-urile organizate în mediul academic  şi  universitar sunt ocazii perfecte pentru armonizarea şi perfecţionarea sistemului naţional Educaţie-cercetare-inovare şi racordarea lui la standardele europene.  Pe această linie se înscrie şi Conferinţa cu participare internaţională cu tema „Abordări europene în cercetare şi  inovare”    organizată de către Universitatea de Studii Europene din Moldova, Consiliul Consultativ de Expertiza al AŞM.
Organizarea conferinţei va pune începutul unei noi tradiţii prin îmbinarea conferinţelor de la diferite facultăţi a USEM în una singura care va începe o tradiţie permanentă şi astfel va face cunoscut mai pe larg pentru cercetătorii de peste hotare nivelul cercetărilor din Republica Moldova, va contribui la stabilirea unor relaţii ce vor permite iniţierea unor proiecte comune de colaborare.
acest eveniment este unul deosebit de important atât pentru viaţa academica, cât şi pentru stabilirea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare între specialişti din diferitele domenii şi ţări.
 
Cu această ocazie, Vă îndemnăm să transmiteţi cele mai recente lucrări ale D-voastră.
 
Secţiunile conferinţei  şi persoanele responsabile pentru recepţionarea lucrărilor
Secţiunile 
 
Adresa de contact a responsabilului
Sesiunea în plen –11 comunicări (invitate la comandă). 
Dr., conf.univ. A. Ţurcan
aurelia-turcan@mail.ru 
Secţiunea nr.1. Performanţă prin cercetare în Ştiinţe Juridice şi Administrative în contextul
integrării în spaţiul european al cercetării 
Dr., conf.univ. Airapetian Artur,
a.airapetian@mail.ru
Secţiunea nr.2. Studii, evaluări, analize ale cercetării-inovării
Dr. Şargu Lilia
lsargu@mail.ru
Secţiunea nr.3. Ştiinţele umaniste în contextul creării societăţii cunoaşterii
Dr., conf.univ. Bahneanu Vitalina
Francofonie.bahneanu@mail.md
Secţiunea nr.4.  Ştiinţele Comunicării  –  un veritabil cadru de dezbateri ale rezultatelor cercetării
Dr., conf.univ. Enache Valentina
valentuna_enachi@yahoo.com
Articolele  pot fi  prezentate în trei limbi: română, engleză şi rusă.
Toate lucrările vor fi supuse în anonimat  unei duble recenzări  şi doar cele acceptate vor fi publicate ulterior în Revista ştiinţifică „Vector european” ca materialele conferinţei (volum cu cod ISBN). 
 
Termene limită
Denumirea lucrării, numele şi  prenumele autorului,
gradul ştiinţific, instituţia, abstract (rom+engl.) (0,5-1 pag. A4),  e-mail, telefon
15  AUGUST  2014
Notificarea acceptării lucrării
5 SEPTEMBRIE  2014
Expedierea lucrărilor complete
14 SEPTEMBRIE 2014
Nu se percep taxe de participare.
Cheltuielile de cazare şi  transport vor fi suportate de către participanţi. 
La dorinţa participanţilor, organizatorii acordă  asistenţă pentru rezervarea hotelului.
Culegerea conferinţei va fi distribuită contra plata.
 
NOTĂ: Se recomandă ca prezentarea Power Point să fie în limba engleză.
 
 
Autorii poartă integral responsabilitate pentru publicaţie, corectitudinea formulelor, calculelor şi a datelor.
 
IMPORTANT!
  • Lucrările care nu vor respecta instrucţiunile menţionate privind tehnoredactarea şi care vor depăşi termenele menţionate nu vor fi publicate.
  • Lucrările vor fi trimise în versiunea electronică: .doc sau .docx. la adresa  conferintausem@mail.ru

Этот сайт использует Cookie

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте партнерам Google: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой. Наши партнеры могут комбинировать эти сведения с предоставленной вами информацией, а также данными, которые они получили при использовании вами их сервисов.