Контакты


Приемная комиссия
+373 22 509 140
+373 22 509 127
+373 22 509 149

Бухгалтерия
+373 22 509 143

Приемная лицея
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

На какой Факультет Вы хотели бы поступить?

Задайте вопрос

Поиск

Завершенные проекты

Cross Media și Jurnalismul de Calitate

Proiectul 530599-TEMPUS-1-2012-1 DE TEMPUS-JPCP.

Durata proiectului: septembrie 2012 - septembrie 2015

Proiect internațional cu participarea Consorțiului: Universitatea din Passau (Germania), Universitatea de Stat din Odessa și Sumî (Ucraina), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România), Universitatea de Stat din Moldova, ULIM, Universitatea de Studii Europene din Moldova.

Scopul proiectului a fost crearea unei curricule jurnalistice internaționalizate, în condițiile progresului noilor tehnologii informaționale.
În rezultatul proiectului au fost modificate planurile de studii a Facultății de Jurnalism și Comunicare și a fost creat un nou curs de masterat „Cross media și jurnalismul de calitate”. Implementarea noilor metode de învățământ promovate în cadrul proiectului au format la studenți competențe de a transmite simultan informații prin mai multe canale de comunicare: audio, video, comunicații virtuale, să producă materiale de știri pentru resursele online; a podcasturilor audio și video pe internet, realizarea de reportaje video ș.a.
Crearea laboratorului Cross Media cu un echipament tehnic în sumă de 40.000 Euro a fost rezultatul acestui proiect.

Conferinţa Internaţională Știinţifico-Practică

„Abordări Europene în Cercetare şi Inovare”

Conducător - Sedleţchi Iurii. Proiectul din cadrul direcției strategice PATRIMONIUL NAŢIONAL ŞI DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII a fost înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei şi inovării cu cifrul 18.220.06.I prin Hotărârea Consiliului Suprem nr. 98 din 19.05.2014.

Durata proiectului: 9 - 12 octombrie 2014

Proiectul a fost aprobat pentru finanțare pe anul 2014 prin Hotărârea CSŞDT nr. 98 din 19.05.2014 (a fost finanțat 40% ASM şi 60% USEM). (COFINANȚARE)2. 9-12 octombrie 2014. Proiectul CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ „ABORDĂRI EUROPENE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE” (conducător Sedleţchi Iurii) din cadrul direcției strategice PATRIMONIUL NAŢIONAL ŞI DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII a fost înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei şi inovării cu cifrul 18.220.06.I prin Hotărârea Consiliului Suprem nr. 98 din 19.05.2014. Proiectul a fost aprobat pentru finanțare pe anul 2014 prin Hotărârea CSŞDT nr. 98 din 19.05.2014 (a fost finanțat 40% ASM şi 60% USEM).

Proiectul instituțional: 15.817.06.10F al ICJP al AŞM

Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internațional

Durata proiectului: 01.01.2015 – 31.12.2018

Tema individuală de cercetare: „Securitatea energetică a regiunii Marea Baltică – Marea Neagră în contextul reformatării sistemului internațional și modelării proceselor geopolitice”.

Obiectivul principal: Elucidarea priorităților politicii externe și interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluției proceselor integraționiste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional. În acest context, important este de a contribui la dezvoltarea unor abordări optime pentru a îmbunătăți în continuare cadrul legal, politic și diplomatic în domeniul politicii interne și externe a Republicii Moldova în baza unei analize cuprinzătoare a situației internaționale contemporane a statului moldovenesc, experienței protecției juridice a intereselor naționale, stării actuale a legislației Republicii Moldova în acest domeniu și relația sa cu normele internaționale.

Erasmus Staff Mobility for Teaching (STA) & Staff Mobility for Training (STT)

(proiectul nr. 2017-1-RO01-KA107-036137)

14 - 17 mai 2019 profesorii USEM au efectuat o mobilitate Erasmus de predare la Universitatea Danubius din Galați, participând totodată și la lucrările conferinței științifice internaționale „Integrarea Europeană - Realități și Perspective".

Temele prezentate în cadrul cursurilor susținute au generat un real interes din partea studenților, participanții exprimându-și interesul pentru continuarea studierii acestor teme în contextul activității academice din universitate.

Programul Erasmus+, Proiectul 2018-1-RO01-KA107-047805

Durata proiectului: Aprilie 2021

Mobilitatea personalului de conducere. Universitatea Danubius, Galați, România. 

Mobilitate ERASMUS+ - University of Economy in Bydgoszcz (Poland, PL)

Durata proiectului: 04.07.2022 – 08.07.2022

În perioada 04.07.2022 - 08.07.2022 la USEM din University of Economy in Bydgoszcz (Poland, PL) în cadrul programului ERASMUS+ incoming au fost prezente 3 persoane:

- Kashuba Svitlana, Staff Mobility For Teaching
- Sikora Filip, Staff Mobility For Teaching
- Wiśniewski Filip, Staff Mobility For Teaching

Programul de schimb de experiență Open World/COIL, în SUA

Durata proiectului: 19 - 30 octombrie 2022

În perioada proiectului o delegație formată din Aurelia Cojocaru, dr.psihologie, conf univ., decan Facultatea de Psihologie și Asistență Socială și Lidia Sanduleac, studentă Ciclul II, Psihologie Clinică - au beneficiat de programul de schimb de experiență Open World/COIL, în SUA. Itinerarul programului a inclus inițial o vizită la Washington DC, unde delegații au participat la un atelier comun cu experți din Polonia, România și profesori de la American University, Georgetown University. Ulterior, delegații au continuat o serie de ședințe în New York la instituții de profil.

Astfel, agenda a inclus vizite la:
• Universitatea privată Mercy și Universitatea de stat Lehman care pregătesc specialiști în domeniul sănătății mintale;
• Vizita la departamentul de consiliere din cadrul Liceului Clarkston North;
• Spitalul de Psihiatrie și Psihoterapie Rockland;
• Centrul Comunitar Jawonio;
• ONG „Change & Hope” unde se prestează servicii de suport pentru victime ale violenței;
• Centrul comunitar Evreiesc;
• Psihoterapeuți ADHD;
• Comisarul responsabil de sănătate mintală în statul New York.

În contextul discuțiilor, delegații au prezentat progresul reformei în domeniul sănătății mintale în Republica Moldova, au reușit să preia bune practici, au acumulat informații cu referire la structura instituțională, resursele și specialiștii implicați în gestionarea domeniului de referință. De menționat este faptul că delegații au beneficiat de schimb cultural, fiind găzduiți de familii americane din comunitatea evreiască. Programul Open World este finanțat de Congresul SUA și oferă posibilitate delegaților să interacționeze cu omologii lor din SUA. În rezultat, participantele au reușit să stabilească relații cu rețeaua de profesioniști, astfel, contribuind la consolidarea relațiilor între SUA și Republica Moldova prin schimb de experiența bilaterală în domeniul sănătății mintale.

Erasmus+ Mobility for Teaching & Staff Training

Durata proiectului: 29.11.2022 – 03.12.2022

În perioada 29.11.2022 – 03.12.2022 în cadrul Universității de Studii Europene din Moldova au fost 2 persoane incoming:
- Hudcovský Martin Erasmus+ mobility for teaching (8 hours)
- Klimko Roman Erasmus+ Staff Training
din UNIVERSITY OF ECONOMICS în Bratislava (SLOVAK REPUBLIC).

Această mobilitate a oferit o mare oportunitate de a continua activitățile comune și de a extinde cooperarea dintre instituțiile noastre. Au fost organizate întâlniri și discuții formale și informale cu administrația, personalul, studenții instituției gazdă. Mobilitatea a fost cea mai bună modalitate de a face schimb de cunoștințe și de a veni cu practici bazate pe experiență atât pentru instituția gazdă, cât și pentru instituția de bază. Au fost abordate și perspective concentrate pe cercetare și activitate didactică în contextul realizării studiilor comune, publicarea articolelor în coautorat, organizarea activităților științifice în comun, recenzarea lucrărilor metodice, etc.

Mobilitatea personalului de conducere

Durata proiectului: Iunie 2023.

Programul Erasmus+, Proiectul ID.2020-1-RO01-KA107-078690. Universitatea Danubius, Galați, România. 

YOUTH LEADERS PEACE SUMMER CAMP 2023

Durata proiectului: 14 – 18 septembrie 2023

Universitatea de Studii Europeane din Moldova a coorganizat Școala de vară „Liderii de tineret pentru pace”, care a avut loc la Vadul lui Vodă. Cei mai buni studenți ai Universității au participat la Școala de vară și au primit o experiență de neuitat. Școala a devenit o platformă pentru schimbul de cunoștințe acumulate, experiență și dialog între tineri și experți în cadrul mecanismelor instituționale. În timpul școlii, a fost posibilă crearea unei atmosfere care a permis fiecăruia dintre participanți să-și realizeze potențialul maxim, punând toate întrebările de interes pentru vorbitori și experți. Astfel de evenimente oferă oportunități de a câștiga experiență, cunoștințe și parteneriate. Școala de vară a fost organizată cu sprijinul financiar al Ambasadei Țărilor de Jos în Republica Moldova.

Proiectul Erasmus+, Catedra Jean Monnet

Cunoașterea teoretică și empirică a Uniunii Europene (EUTEC)

(nr. 101047511)

Durata proiectului: 01.09.2021 – 31.08.2024

Coordonatorul proiectului Catedra Jean Monnet EUTEC este Valentin BENIUC, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar.

Activitățile proiectului Catedra Jean Monnet EUTEC: 
1) de a elabora două cursuri universitare noi pentru programul de formare profesională Studii Diplomatice, Masterat:
    a) Fundamentele teoretice ale integrării europene și identitatea Uniunii Europene;
    b) Analiza empirică a integrării europene și a identității europene;
2) de a organiza anual câte două evenimente științifice: o conferință științifică și o masă rotundă pentru tinerii cercetători.
Rezultatele proiectului Catedra Jean Monnet EUTEC:
1) publicate 6 articole în reviste științifice din Republica Moldova;
2) elaborate 2 manuale la disciplinele proiectului;
3) organizate 3 conferințe teoretico-practice științifice (materialele au fost publicate) și o Școală de vară.

Этот сайт использует Cookie

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте партнерам Google: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой. Наши партнеры могут комбинировать эти сведения с предоставленной вами информацией, а также данными, которые они получили при использовании вами их сервисов.