Контакты

Приемная USEM
+373 22 509 122

Учебный отдел
+373 22 509 140

Приемная комиссия
+373 22 509 140
+373 22 509 127

Юридический факультет
+373 22 509 137

Факультет психологии
и социальной работы

+373 22 509 196

Факультет журналистики
+373 22 509 193

Бухгалтерия
+373 22 509 143

Приемная лицея
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Горячая линия USEM
(для жалоб или предложений)
+373 22 509 127

На какой Факультет Вы хотели бы поступить?

События

Termen-limită de înscriere: până la 26.06.2024 Locația: Universitatea de Studii Europene din Moldova, Ghenadie Iablocikin 2/1, MD-2069, Chișinău, Republica Moldova

Посмотреть все события

Задайте вопрос

Поиск

Invitație la conferința internațională „Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării Europene” (12-13.12.2019)

Universitatea de Studii Europene din Moldova în colaborare cu
Vă invită la
Conferința internațională
cu tematica
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării Europene
care va avea loc la
12 și 13 Decembrie 2019
 
 
Important:
Materialele conferinței vor fi publicate într-un volum cu cod ISBN în Republica Moldova și România.
 
Tematicile conferinței:
Conferința se adresează următoarelor domenii de cercetare:
  • Drept;
  • Drept Internațional;
  • Administrarea Afacerilor;
  • Teoria Economică;
  • Finanțe, Contabilitate.
 
 
 
 

Comitetul științific:

SEDLEŢCHI Iurie, Ph.D. in Law, Professor, Rector of University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
PUȘCA Andy, Ph.D. in Law, Ass. Prof, Rector of DANUBIUS University of Galati (Romania)
GRYAZNOV Alexander, Vice Rector for Research, University of Management "TISBI"(Russia)
NUȚA Florian, PhD. Ass. Prof, DANUBIUS University of Galati (Romania)
ZACHIROV Radic, PhD, Ass. Prof., Russian State University of Justice (Russia)
GULIAEVA Elena, PhD., Ass. Prof Diplomatic Academy of Law of Russian Foreigh Ministry (Russia)
VLADIMIROVA Oxana, PhD., Ass. Prof., Belgorod University of Cooperation (Russia)
DONCIU Anatolie, PhD., Ass. Prof., University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
CEBAN Cristina, PhD., Ass. Prof., University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
AIRAPITEAN Artur, PhD., Ass. Prof., University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
ȘARGU Lilia, PhD., Ass. Prof., University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
CATAN Petru, PhD., Ass. Prof., University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
MANOLI Mihail, Ass. Prof., University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
 

Comitetul organizațional:

CEBAN Cristina, PhD., Ass. Prof., University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
ȘARGU Lilia, PhD., Ass. Prof., University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
GATINA Elvira, PhD., Ass. Prof., University of Management "TISBI"
VALEEVA Julia,  PhD., Ass. Prof. University of Management "TISBI"
SITARI Daniela, PhD, student at University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
MIHAI Ana-Iuliana, MPhil, DANUBIUS University of Galati
 

Cerințele de tehnoredactare:

1. Formatare: Sus 2,0 cm, Jos 2,0 cm, Stânga 2,0 cm, Dreapta 2,0 cm, Interval 1,0 cm. Numerotarea paginilor nu se va efectua. Pentru publicare vor fi acceptate lucrări cu volumul între 6-10 pagini.
2. Titlul lucrării (Times New Roman 14pt, Bold, Alignment centr). O linie albă (un interval).
3. Autor(i) (Times New Roman 14pt, Bold, Alignment centr), urmat de titlul ştiinţific, didactic şi instituţia (Italic). O linie albă (un interval).
4. Rezumat (Times New Roman 10pt, Justify, Alignment left, Italic) maxim 200 cuvinte, în limba de scriere a articolului şi engleză şi va conţine: actualitate, scop, metode de cercetare, rezultate.
5. Cuvinte cheie: la un rând distanţă faţă de rezumat, cu Times New Roman 10, Alignment left, Italic. Se includ maximum 5 cuvinte reprezentative, în ordine alfabetică.
O linie albă (un interval).
6. Conţinutul lucrării:
Textul lucrării va fi scris cu Times New Roman 12pt, Interval 1,0 cm, Alignment Justify şi trebuie să conţină 6-8 pagini (în număr par), şi trebuie să fie structurat astfel: introducere în problemă, text de bază, concluzii şi să se încheie cu lista bibliografică. Citarea se va face doar prin menţionarea între paranteze pătrate a numărului de ordine. Exemplu: [1], [2]….[n].
Ecuaţiile, formulele şi simbolurile vor fi scrise în partea stângă a paginii. Ele vor fi numerotate consecutiv. Se va folosi Sistemul Internaţional de numerotare Arabic. Se va lăsa o linie albă înainte şi după fiecare ecuaţie.
Fotografiile, desenele şi tabelele vor fi numerotate consecutiv şi centrate pe pagină. Ele vor fi separate de text printr-o linie albă. Nu se admit tabele scanate.
Concluziile vor reflecta opiniile autorilor asupra problemelor şi rezultatelor prezentate. Două linii albe.
7. Bibliografia (Times New Roman, 12pt, Bold. Alignment left). Nume, iniţiala prenumelui, titlul, editura, localitatea, anul. Se prezintă în ordine alfabetică.
 

Termenul limită de prezentare a lucrărilor este Vineri, 6 Decembrie 2019.

Contacte: 37368132020 sau lsargu@list.ru
Vom reveni cu detaliile referitor la locul desfășurării și programul evenimentului mai târziu.

Этот сайт использует Cookie

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте партнерам Google: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой. Наши партнеры могут комбинировать эти сведения с предоставленной вами информацией, а также данными, которые они получили при использовании вами их сервисов.