Contacts

USEM Reception
+373 22 509 122

Study Department 
+373 22 509 140

Admission Committee
+373 22 509 140
+373 22 509 127

Faculty of Law
+373 22 509 137

Faculty of Psychology
and Social Work

+373 22 509 196

Faculty of Journalism
and Communication Sciences
+373 22 509 193

Accounting
+373 22 509 143

High School Reception
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

USEM Hotline
(for complaints or suggestions)
+373 22 509 127

Which Faculty from the listed below interests You?

Events

Termen-limită de înscriere: până la 26.06.2024 Locația: Universitatea de Studii Europene din Moldova, Ghenadie Iablocikin 2/1, MD-2069, Chișinău, Republica Moldova

View all events

Ask us a question

Search

International Scientific Conference Invitation - Promotion of social and economic values in the context of European integration (12-13.12.2019)

Universitatea de Studii Europene din Moldova în colaborare cu
Vă invită la
Conferința internațională
cu tematica
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării Europene
care va avea loc la
12 și 13 Decembrie 2019
 
 
Important:
Materialele conferinței vor fi publicate într-un volum cu cod ISBN în Republica Moldova și România.
 
Tematicile conferinței:
Conferința se adresează următoarelor domenii de cercetare:
  • Drept;
  • Drept Internațional;
  • Administrarea Afacerilor;
  • Teoria Economică;
  • Finanțe, Contabilitate.
 
 
 
 

Comitetul științific:

SEDLEŢCHI Iurie, Ph.D. in Law, Professor, Rector of University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
PUȘCA Andy, Ph.D. in Law, Ass. Prof, Rector of DANUBIUS University of Galati (Romania)
GRYAZNOV Alexander, Vice Rector for Research, University of Management "TISBI"(Russia)
NUȚA Florian, PhD. Ass. Prof, DANUBIUS University of Galati (Romania)
ZACHIROV Radic, PhD, Ass. Prof., Russian State University of Justice (Russia)
GULIAEVA Elena, PhD., Ass. Prof Diplomatic Academy of Law of Russian Foreigh Ministry (Russia)
VLADIMIROVA Oxana, PhD., Ass. Prof., Belgorod University of Cooperation (Russia)
DONCIU Anatolie, PhD., Ass. Prof., University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
CEBAN Cristina, PhD., Ass. Prof., University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
AIRAPITEAN Artur, PhD., Ass. Prof., University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
ȘARGU Lilia, PhD., Ass. Prof., University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
CATAN Petru, PhD., Ass. Prof., University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
MANOLI Mihail, Ass. Prof., University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
 

Comitetul organizațional:

CEBAN Cristina, PhD., Ass. Prof., University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
ȘARGU Lilia, PhD., Ass. Prof., University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
GATINA Elvira, PhD., Ass. Prof., University of Management "TISBI"
VALEEVA Julia,  PhD., Ass. Prof. University of Management "TISBI"
SITARI Daniela, PhD, student at University of European Studies of Moldova (Republic of Moldova)
MIHAI Ana-Iuliana, MPhil, DANUBIUS University of Galati
 

Cerințele de tehnoredactare:

1. Formatare: Sus 2,0 cm, Jos 2,0 cm, Stânga 2,0 cm, Dreapta 2,0 cm, Interval 1,0 cm. Numerotarea paginilor nu se va efectua. Pentru publicare vor fi acceptate lucrări cu volumul între 6-10 pagini.
2. Titlul lucrării (Times New Roman 14pt, Bold, Alignment centr). O linie albă (un interval).
3. Autor(i) (Times New Roman 14pt, Bold, Alignment centr), urmat de titlul ştiinţific, didactic şi instituţia (Italic). O linie albă (un interval).
4. Rezumat (Times New Roman 10pt, Justify, Alignment left, Italic) maxim 200 cuvinte, în limba de scriere a articolului şi engleză şi va conţine: actualitate, scop, metode de cercetare, rezultate.
5. Cuvinte cheie: la un rând distanţă faţă de rezumat, cu Times New Roman 10, Alignment left, Italic. Se includ maximum 5 cuvinte reprezentative, în ordine alfabetică.
O linie albă (un interval).
6. Conţinutul lucrării:
Textul lucrării va fi scris cu Times New Roman 12pt, Interval 1,0 cm, Alignment Justify şi trebuie să conţină 6-8 pagini (în număr par), şi trebuie să fie structurat astfel: introducere în problemă, text de bază, concluzii şi să se încheie cu lista bibliografică. Citarea se va face doar prin menţionarea între paranteze pătrate a numărului de ordine. Exemplu: [1], [2]….[n].
Ecuaţiile, formulele şi simbolurile vor fi scrise în partea stângă a paginii. Ele vor fi numerotate consecutiv. Se va folosi Sistemul Internaţional de numerotare Arabic. Se va lăsa o linie albă înainte şi după fiecare ecuaţie.
Fotografiile, desenele şi tabelele vor fi numerotate consecutiv şi centrate pe pagină. Ele vor fi separate de text printr-o linie albă. Nu se admit tabele scanate.
Concluziile vor reflecta opiniile autorilor asupra problemelor şi rezultatelor prezentate. Două linii albe.
7. Bibliografia (Times New Roman, 12pt, Bold. Alignment left). Nume, iniţiala prenumelui, titlul, editura, localitatea, anul. Se prezintă în ordine alfabetică.
 

Termenul limită de prezentare a lucrărilor este Vineri, 6 Decembrie 2019.

Contacte: 37368132020 sau lsargu@list.ru
Vom reveni cu detaliile referitor la locul desfășurării și programul evenimentului mai târziu.
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.