MDРУEN

Raportul Consiliului Aracis

Conform Contractului dintre Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, cu nr. 13/00811, din data de 16.12.2013 şi Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, s-a solicitat evaluarea periodică a programului de studii universitare de licenţă DREPT din cadrul Universităţii de Studii Europene din Moldova, Chişinău, Republica Moldova, Facultatea de Drept.

Dosarul a fost înregistrat la ARACIS cu numărul 2513 din data de 20.05.2014.

Verificarea îndeplinirii indicatorilor de calitate a fost efectuată de Comisia de experţi permanenţi de specialitate - Ştiinţe Juridice - a Consiliului ARACIS.

Raportul de evaluare a fost elaborat în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare a programelor de formare profesională în domeniul general de studiu DREPT, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei din Republica Moldova nr. 956 din 07.10.2013, Metodologia de evaluare externă ARACIS (aprobată prin HG nr. 1418/2006) şi a Ghidului activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior ARACIS.
 
Rezultatele evaluării efectuate de către comisia de experți permanenți de specialitate le puteți vedea mai jos:
 

Пользователь

Горячая линия

Антикамера ЕУМ

+373 22 509 122
+373 22 509 127
info@usem.md

Антикамера Лицея
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

Задайте вопрос