Контакты

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

События

Susținere publică a tezei de doctor - Toncoglaz Maxim Tema tezet - „Particularitățile ordinii juridice a uniunii europene din perspectiva adoptării și aplicării dreptului european”. Susținerea va avea loc în incinta USEM, aud. 200A, pe data 07.03.2024, ora 12.00.

Посмотреть все события

Mesajul decanului Facultății de Științe Economice

Dragă Vizitator!
Fie că eşti student sau potenţial student la Universitatea de Studii Europene din Moldova eşti binevenit la Facultatea de Ştiinţe Economice.

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Studii Europene din Moldova este una din cele cinci facultăţi ale universităţii cu o tradiţie şi experienţă bogată în domeniu.

Este fondată în anul 2005 cu denumirea de Facultatea de Economie şi Informatică, care recent în 2014  a fost redenumită în Facultatea de Ştiinţe Economice.


De la iniţiere şi până în prezent este dirijată de persoane competente, notorii şi cu un grad înalt de profesionalism precum:
2005 – 2010 Duhlicher Grigore, doctor în ştiinţe economice
2011 – 2012  Donciu Anatol, doctor în ştiinţe economice, conf. univ. 
2012 – 2014 Cheptine Andrei, doctor în ştiinţe tehnice, conf. univ.
2014 – prezent Şargu Lilia, doctor în ştiinţe economice

Programul de studii la Facultatea de Ştiinţe Economice este constituit  din două cicluri.

La  ciclul I licenţă la următoarele specialităţi:
364.1 Finanţe şi bănci,
361.1 Contabilitate,
812.1 Turism,
368.1 Cibernetică şi Informatică Economică,
365.1 Economie mondială şi REI,
363.1 Business  şi administrare


La ciclul II masterat la specializările:
Economie şi administrarea afacerii de cercetare şi de profesionalizare;
Administrarea financiar – bancară de cercetare şi de profesionalizare;
Turism și servicii hoteliere de cercetare și de profesionalizare.

Calitatea serviciilor educaţionale prestate în cadrul Universităţii de Studii Europene din Moldova este certificată în sistemul de management al calităţii şi decurge în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
Suntem mândri de rezultatele absolvenţilor noştri care în timp au obţinut o carieră de succes şi au devenit buni profesionişti pentru mediul de afaceri din ţară.

Contacte:

Facultatea de Ştiinţe Economice

mun. Chişinău, Str. Ghenadie Iablocikin 2/1 et. 2 cab 600