Контакты


Приемная комиссия
+373 22 509 140
+373 22 509 127
+373 22 509 149

Бухгалтерия
+373 22 509 143

Приемная лицея
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

На какой Факультет Вы хотели бы поступить?

Задайте вопрос

Поиск

Centrul de ghidare şi consiliere în carieră la Facultatea de Ştiinţe Economice

În scopul identificării oportunităţilor educaţionale şi profesionale ale studenţilor şi absolvenţilor şi oferirii consilierii/suportului în dezvoltarea lor precum şi fondării unui parteneriat reciproc avantajos şi ajustării procesului de formare profesională a studenţilor la necesităţile pieţei muncii a fost creat Centrul de Ghidare şi Consiliere  în Carieră la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul USEM. Menţionăm că activitatea Centrului de Ghidare şi Consiliere în Carieră este actuală şi se încadrează în cadrul legal al Republicii Moldova, precum face parte din Strategia Educaţiei-2020 care îşi propune ca obiectiv dezvoltarea sistemului de consiliere şi proiectare a carierei pe parcursul întregii vieţi.
 
Misiunea
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră la Facultatea de Ştiinţe Economice rezidă în realizarea educaţiei pentru carieră prin susţinerea beneficiarilor serviciilor educaţionale prestate de către instituţia de învăţământ superior în procesul de proiectare a carierei.
 
Obiectivele
Centrului de ghidare şi consiliere în carieră la Facultatea de Ştiinţe Economice asigură:
 • ghidarea în carieră a liceenilor;
 • susţinerea studenţilor în proiectarea carierei profesionale;
 • urmărirea evoluţiei profesionale a absolvenţilor şi susţinerea lor în procesul de management al carierei;
 • ghidarea în carieră a studenţilor cu nevoi speciale;
 • susţinerea cadrelor didactice universitare în procesul dezvoltării carierei didactice;
 • colaborarea cu entităţile economice, ONG, asociaţii etc., în scopul valorificării posibilităţilor formative ale activităţii de voluntariat.
 
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră la Facultatea de Ştiinţe Economice prestează servicii:
a) ghidarea şi consilierea în carieră a elevilor, liceenilor;
b) ghidarea şi consilierea studenţilor USEM;
c) plasarea în cîmpul muncii conform Acordurilor de parteneriat;
d) oferire de consultanţă unui public larg;
e) asistenţă întreprinderilor, privind recrutarea absolvenţilor USEM;
f) monitorizarea angajării absolvenţilor USEM;
g) organizarea meselor rotunde şi întîlnirilor cu absolvenţii şi conducătorii unităţilor economice, etc.
 
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră la Facultatea de Ştiinţe Economice are şi un plan de activităţi care se desfăşoară la cererea clientului dar şi prin activităţi în masă.
 
Contacte:
Universitatea de Studii Europene din Moldova,
Facultatea de Ştiinţe Economice
 
Strada Gh. Iablocichin 2/1
etajul 2, biroul 602 
 
 
Programul activităţilor
Centrului  de ghidare şi consiliere în carieră la Facultatea de Ştiinţe Economice
 
a) formarea nevoii de proiectare a carierei, a sistemului de valori şi competenţe ce facilitează integrarea socio-profesională;
Tema  Cum să găseşti un loc pentru stagiul de practică ( 2 ore)
Tema Cum să aplici la stagii de practică în străinătate( 2 ore)
Tema Cum să găseşti un loc de muncă( 2 ore)
Tema Cum se formează portofoliul profesional( 2 ore)
Tema Cum se formează portofoliul personal pentru angajare( 2 ore)
Tema Cunoaşterea nomenclatorului specialităţilor şi raportarea lui la nomenclatorul profesiilor ( 2 ore)

Prestarea consilierii se face individual în orele de serviciu al cadrului didactic recomandat.
 
b) cunoaşterea potenţialului individual al beneficiarului;
complectarea chestionarelor, testelor,
interviu,
conversaţii
 
Oricare persoană cointeresată în prestarea serviciilor de ghidare şi consiliere în carieră este aşteptat la Facultatea de Ştiinţe Economice pentru a conversa faţă-în-faţă cu directorul centrului şi a stabili priorităţile pentru care optează.
 
c) informarea;
 • informarea studenţilor despre activităţile Centrului prin plasarea noutăţilor pe pagina web
 • informarea şi consultarea liceenilor despre cerinţele pieţei forţei de muncă şi a ofertelor academice
 • informarea întreprinderilor, privind recrutarea absolvenţilor USEM
 • informarea absolvenţilor despre ofertele de muncă de la partenerii universităţii
 • organizarea meselor rotunde şi întîlnirilor cu absolvenţii şi conducătorii unităţilor economice, etc
 
Pentru informaţii puteţi urmări anunţurile noastre despre activităţile în masă sau ofertele propuse
 
 
 
VĂ AŞTEPTĂM!

Этот сайт использует Cookie

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте партнерам Google: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой. Наши партнеры могут комбинировать эти сведения с предоставленной вами информацией, а также данными, которые они получили при использовании вами их сервисов.