Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

Which Faculty from the listed below interests You?

Ask us a question

Search

Undergraduate Theses Topics - Faculty of Political Science and International Relations

Tematica tezelor de licență pentru anul universitar 2020-2021
Varianta PDF a documentului poate fi accesată AICI
Aprobată la Şedinţa Catedrei din 24 august 2020
Proces Verbal nr. 1
Şef Catedră: Pîrţac Gr.,
doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
 
 1. Abordări teoretice privind democrația participativă.
 2. Alegerile prezidențiale din Republica Moldova din 01 noiembrie 2020 – instrument al democrației reprezentative.
 3. Regimurile politice autoritare și dictatoriale – similtitudini și interferențe.
 4. Conceptul și formele de organizare a regimurilor politice democratice.
 5. Transparența în activitatea autoritîților publice – principiu fundamental al organizării democratice a statului.
 6. Rolul administraţiei publice în organizarea şi gestionarea servicilor publice.
 7. Particularitățile procesului electoral în Republica Moldova.
 8. Influenţa migraţiei asupra sisitemului politic în Republica Moldova
 9. Impactul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
 10. Elita politică și fenomenul birocratismului.
 11. Impactul migrației ilegale și a fenomenului refugiaților asupra statelor Uniunii Europene.
 12. Sistemul jurisdictional al Uniunii Europene.
 13. Securitatea informaţională a Republicii Moldova în contextul noilor provocări geopolitice.
 14. Statul de drept în Republica Moldova – deziderat în contextul integrării europene.
 15. Drepturile electorale ale cetăţenilor.
 16. Protecţia dreptului omului  în Republica Moldova și statele-membre ale UE – aspecte comparate.
 17. Rolul Consiliului Europei în procesul de luare a deciziilor a Uniunii Europene.
 18. Organizaţiile internaţionale, funcţionarea si clasificarea lor.
 19. Rolul OSCE în rezolvarea conflictelor din spațiul postsovietic.
 20. Geopolitica la etapa actuală: provocări pentru Republica Moldova
 21. Comunicarea – modalitate eficientă de realizare a relaţilor internaţionale.
 22. Rolul negocierilor în practica diplomatică.
 23. Evoluția diplomației moldovenești în perioada medievală.
 24. Protocolul şi ceremonialul diplomatic ca mecanisme în stabilirea relaţiilor diplomatice
 25. Republica Moldova în cadrul Parteneriatului Estic.
 26. Constituirea serviciului diplomatic în Republica Moldova
 27. Modelul clasic al sistemului internaţional: politica de  putere şi balanţa puterilor  până la Primul Război Mondial.
 28. Războiul rece: geneza,evoluția și efectele încetării.
 29. Prăbuşirea sistemului bipolar și statornicirea sistemului multipolar – realități și perspective.
 30. Evoluția sistemului politic internaţional la începutul secolului al XXI-lea.
 31. Realismul în relaţiile internaţionale.
 32. Problema extinderii NATO spre estul Europei în viziunea Federației Ruse.
 33. Liberalismul în relaţiile internaţionale: elementele cheie ale teoriei liberale.
 34. Organizațiile internaționale – subiect de drept international.
 35. Interesul național în epoca globalizării (cazul Republicii Moldova).
 36. Procesele integraționiste în evoluția relațiilor internaționale contemporane.
 37. Abordarea conceptuală a problemei separatismului în relațiile internaționale.
 38. Abordarea sistemică în studiul relațiilor internaționale.
 39. Activitatea organizațiilor internaționale în soluționarea conflictelor politice.
 40. Apariţia şi codificarea normelor de protocol şi ceremonial.
 41. Aplicabilitatea directă a tratatelor internaţionale în ordinea juridică internă.
 42. Aplicarea metodelor științifice în analiza relațiilor internaționale.
 43. Asigurarea accesului la justiție – principiu fundamental al statului de drept.
 44. Caracteristicile geopolitice ale sistemului internațional la începutul secolului XXI.
 45. Principiul separației puterilor în stat – probleme și perspective.
 46. Colaborarea Republicii Moldova în cadrul programului Parteneriat pentru Pace RM-NATO.
 47. Comunicarea interculturală - modalitate de comunicare internaţională.
 48. Comunicarea persuasivă şi propaganda: abordări teoretico-practice.
 49. Comunicarea politică şi democratizarea societăţii.
 50. Cooperarea interconfesională în relațiile internaționale: realități și perspective.
 51. Cooperarea internaţională în combaterea terorismului.
 52. Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova: probleme şi perspective.
 53. Esența și particularitățile conflictelor interetnice.
 54. Esența şi particularităţile serviciului diplomatic în Republica Moldova.
 55. Orientarea externă a Republicii Moldova în condițiile geopolitice actuale.
 56. Evoluţia mass-media în contextul schimbărilor geopolitice contemporane.
 57. Fenomenul globalizării în contextul relaţiilor internaţionale contemporane.
 58. Formatul de negocieri 5+2 privind reglementarea conflictului transnistrean – problema reevaluării.
 59. Locul şi rolul democraţiei în teoria politică.
 60. Locul şi rolul puterii politice în sistemul social global.
 61. Manipularea în comunicarea internaţională: abordări conceptuale.
 62. Mecanismele și instrumentele negocierilor în relațiile internaționale.
 63. Mediatizarea procesului de integrare europeană.
 64. Mijloace de realizare a obiectivelor și intereselor în relațiile internaționale.
 65. Modelele politicii regionale: abordarea comparativă.
 66. Rolul negocierii în soluționarea conflictelor internaționale.
 67. Ordinea internațională în interpretarea teoriilor relațiilor internaționale.
 68. Organizațiile religioase în contextul cooperării internaționale: evoluţii şi tendinţe.
 69. OSCE - mecanism de soluţionare a conflictului transnistrean.
 70. Pacea şi războiul ca probleme globale majore ale comunităților internaționale.
 71. Paradoxurile regimurilor democratice în condiţiile globalizării.
 72. Parteneriatul estic ca instrument al politicii de vecinătate a Uniunii Europene: importanţa strategică şi geopolitică.
 73. Participarea social-politică a cetăţenilor în contextul politicilor regionale.
 74. Particularitatea politicii regionale în condiţiile actuale.
 75. Particularitățile proceselor integraționiste economice la începutul sec. al XXI-lea.
 76. Perspectivele geopolitice ale statalității moldovenești.
 77. Perspectivele NATO în noile condiţii geopolitice.
 78. Principiul separării puterilor în stat şi implementarea acestuia în Republica Moldova.
 79. Afirmarea societății civile în Republica Moldova..
 80. Reconfigurarea centrelor de putere în epoca contemporană: evoluţii şi tendinţe.
 81. Rolul Consiliului Europei în promovarea ideii europene..
 82. Rolul democraţiei în renovarea societăţilor aflate în perioada de modernizare.
 83. Rolul diplomației în dezvoltarea și consolidarea cooperării internaționale.
 84. Rolul diplomației moderne în soluționarea conflictului dintre Federația Rusă și Ucraina (anexarea Crimeii și problema Donbasului).
 85. Rolul Consiliului Europei în promovarea și protecția drepturilor omului.
 86. Rolul mass-media în procesul de globalizare.
 87. Rolul normelor de etichetă în cadrul recepţiilor diplomatice.
 88. Rolul OSCE în promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
 89. Rolul statelor în configurarea sistemului internaţional contemporan.
 90. Rolul statului în asigurarea securității naționale în contextul globalizării.
 91. Valorile democratice în Republica Moldova în contextual proceselor integraționiste.
 92. Asigurarea accesului la justiție – principiu fundamental al statului de drept.
 93. Doctrina politico-militară a Federației Ruse.
 94. Suveranitatea naţională şi formele de realizare a acesteia în Republica Moldova.
 95. Doctrina politico-militară a NATO.
 96. Impactul religiei asupra evoluției relațiilor internaționale.
 97. Colaborarea internațională în rezolvarea problemelor globale.
 98. Pluralism și partide politice– principiu de bază a democrației.
 99. Guvernarea majorității în interesul civic.
 100. Euro-integrarea – orientare strategică a Republicii Moldova.
 101. Consecințele brexit-ului pentru viitorul Uniunii Europene.
 102. Rolul și evoluția partidelor politice în Republica Moldova.
 103. Mijloacele diplomatice de soluționare a conflictelor internaționale.
 104. Aspecte evolutive privind constituirea Uniunii Europene.
 105. Evoluția formelor și metodelor de guvernare.Probleme de interacțiune privind comunicarea și influiența socială.
 106. Aspecte practice privind realizarea politicii sociale în Republica Moldova.
 107. Aspecte privind comportamentul actorilor politici europeni.
 108. Cooperarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării
 109. Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul evoluțiilor geopolitice regionale
 110. Problema asigurării securității informaționale la nivel internațional
 111. Politica externă de neutralitate permanentă: abordare teoretico-practică
 112. Republica Moldova în contextul proceselor de combatere a terorismului internațional
 113. Republica Moldova în contextul Politicii Europene de Securitate și Apărare a Uniunii Europene
 114. Problemele de securitate în politica mondială (terorism și contraterorism, controlul asupra armamentului, criminalitatea internațională)
 115. Disputele teritoriale pe arena internațională (geografie, amenințări la adresa securității internaționale, perspective de soluționare).
 116. Impactul Conflictului Transnistrean asupra asigurării securității naționale a Republicii Moldova
 117. Provocări, riscuri și amenințări la adresa securității internaționale.
 118. Componenta juridică a politicii mondiale contemporane: perspectiva restabilirii rolului dreptului internațional într-o lume multipolară
 119. Factorul statelor „nerecunoscute” în politica mondială
 120. Rolul factorului religios în politica mondială contemporană
 121. Rolul instituțiilor financiare internaționale în reglementarea politicii mondiale.
 122. Cooperarea internațională în domeniul protecției mediului ambiant
 123. Impactul factorului migrației asupra politicii mondiale
 124. Rolul Marilor Puteri în domeniul asigurării securității mondiale
 125. Problemele de regionalizare și globalizare în contextul relațiilor internaționale
 126. Raportul dintre „hard power” și „soft power” în politica mondială contemporană
 127. Caracteristicile criminalității transfrontaliere și problemele combaterii