Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

Which Faculty from the listed below interests You?

Events

Catedra „Drept Public” din cadrul Universității de Studii Europene din Moldova organizează Conferința științifică studențească interuniversitară națională cu participare internațională „Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul promovării valorilor europene”, care va avea loc la data de 10 februarie 2023.

Prima întâlnire

01 September 2022

View all events

Ask us a question

Search

Stan Valentina

Faculty
Department

Conditions of employment: In the state

Didactic title: Conferenţiar Universitar

Scientific title: Doctor în politologie

Disciplina de predare:
Istoria gîndirii politice
 
Experiența profesională
1997- USM, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, conferenţiar
2017 - Facultatea Ştiinţe politice şi Relaţii Internaţionale, Catedra Politica Mondială şi relaţii Internaţionale USEM.
 
tudii și traninguri
1997, 18 iunie - susţinerea tezei de doctor în ştiinţe politice Universitatea Lomonosov.
1994 - 1997 - doctorat la Universitatea din Moscova, Lomonosov
1982 - 1986 - facultatea Istorie, Universitatea de Stat.
1968 - 1975 – facultatea Litere, USM.
1956 - 1966 - Şcoala medie, s. Cajba, r-nul Glodeni.
 
Publicații științifice
1. "История политических учений". În culegerea: „Relații internaționale în curriculumul universitar: Bazele teoretico-metodologice. Coord. Teosa V.,Vasdilescu G., Rotaru V., Chișinău, 2016. 0,3 C.A.
2. „Impactul migrației asupra socializării politice în familie”. În culegerea "Современные миграционные процессы: Состояние и основные формы. Материалы международного научно-исследовательского семинара". Тирасполь, 17 Декабря 2013. Chișinău, 2016. Coautor Pîrțac Gr.
3. В.ВЕРНАДСКИЙ О НАУЧНОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ. MATERIALELE CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE DEDICATĂ CELEI DE A 20-A ANIVERSARE A FACULTĂŢII RELAŢII INTERNAŢIONALE. ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE. 13 NOIEMBRIE, 2015. ISBN 978-9975-71-721-2 @CEP USM, 2015. COAUTOR COZICOV I.
4. РОЛЬ ЛИЧНОСТНОГО СТИЛЯ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ. //MOLDOSCOPIE (PROBLEME DE ANALIZĂ POLITICĂ). NR.4(LXXI)- CHIŞINĂU, USM, 2015. COAUTOR RAILEAN IUZ.