Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Events

Susținere publică a tezei de doctor - Toncoglaz Maxim Tema tezet - „Particularitățile ordinii juridice a uniunii europene din perspectiva adoptării și aplicării dreptului european”. Susținerea va avea loc în incinta USEM, aud. 200A, pe data 07.03.2024, ora 12.00.

View all events

Stan Valentina

Faculty
Department

Position: Conferenţiar Universitar, Șeful catedrei „Politici Mondiale și Relații Internaționale”

Conditions of employment: In the state

Didactic title: Conferenţiar Universitar

Scientific title: Doctor în politologie

Disciplina de predare:
Istoria gîndirii politice
 
Experiența profesională
1997- USM, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, conferenţiar
2017 - Facultatea Ştiinţe politice şi Relaţii Internaţionale, Catedra Politica Mondială şi relaţii Internaţionale USEM.
 
tudii și traninguri
1997, 18 iunie - susţinerea tezei de doctor în ştiinţe politice Universitatea Lomonosov.
1994 - 1997 - doctorat la Universitatea din Moscova, Lomonosov
1982 - 1986 - facultatea Istorie, Universitatea de Stat.
1968 - 1975 – facultatea Litere, USM.
1956 - 1966 - Şcoala medie, s. Cajba, r-nul Glodeni.
 
Publicații științifice
1. "История политических учений". În culegerea: „Relații internaționale în curriculumul universitar: Bazele teoretico-metodologice. Coord. Teosa V.,Vasdilescu G., Rotaru V., Chișinău, 2016. 0,3 C.A.
2. „Impactul migrației asupra socializării politice în familie”. În culegerea "Современные миграционные процессы: Состояние и основные формы. Материалы международного научно-исследовательского семинара". Тирасполь, 17 Декабря 2013. Chișinău, 2016. Coautor Pîrțac Gr.
3. В.ВЕРНАДСКИЙ О НАУЧНОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ. MATERIALELE CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE DEDICATĂ CELEI DE A 20-A ANIVERSARE A FACULTĂŢII RELAŢII INTERNAŢIONALE. ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE. 13 NOIEMBRIE, 2015. ISBN 978-9975-71-721-2 @CEP USM, 2015. COAUTOR COZICOV I.
4. РОЛЬ ЛИЧНОСТНОГО СТИЛЯ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ. //MOLDOSCOPIE (PROBLEME DE ANALIZĂ POLITICĂ). NR.4(LXXI)- CHIŞINĂU, USM, 2015. COAUTOR RAILEAN IUZ.