Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Events

Susținere publică a tezei de doctor - Toncoglaz Maxim Tema tezet - „Particularitățile ordinii juridice a uniunii europene din perspectiva adoptării și aplicării dreptului european”. Susținerea va avea loc în incinta USEM, aud. 200A, pe data 07.03.2024, ora 12.00.

View all events

Susținere publică a tezei de doctor - TICU Ioan

AVIZ
de susținere publică a tezei de doctor

 
Prin prezenta, Școala doctorală „Științe juridice și relații internaționale USEM”, anunță susținerea publică a Tezei de doctor:
Reglementări juridice privind fenomenul migrației și consecințele acestuia asupra securității statelor,
a studentului doctorand TICU Ioan;
profilul științific: 552. Drept public;
la specialitatea științifică: 552.08. Drept internațional și european public;
conducător de doctorat: BURIAN Alexandru, Prof. univ. Dr. hab;
în incinta USEM, aud. 200A, pe data 10.11.2023, ora 13.00.
 
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat este formată din următoarea componență:
  1. Președinte: POALELUNGI Mihai, Prof. univ. Dr. hab.
  2. Conducător de doctorat: BURIAN Alexandru, Prof. univ. Dr. hab.
  3. Membru referent: ZAHARIA Virginia, Conf. univ. Dr.
  4. Membru referent: LUCA Ala, Conf. univ. Dr.
  5. Membru referent: LÎSENCO Vladlena, Conf. univ. Dr.
 
BÎTCĂ Ion, Conf. univ. Dr.