Contacts

USEM Reception
+373 22 509 122

Study Department 
+373 22 509 140

Admission Committee
+373 22 509 140
+373 22 509 127

Faculty of Law
+373 22 509 137

Faculty of Psychology
and Social Work

+373 22 509 196

Faculty of Journalism
and Communication Sciences
+373 22 509 193

Accounting
+373 22 509 143

High School Reception
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

USEM Hotline
(for complaints or suggestions)
+373 22 509 127

Which Faculty from the listed below interests You?

Events

Termen-limită de înscriere: până la 26.06.2024 Locația: Universitatea de Studii Europene din Moldova, Ghenadie Iablocikin 2/1, MD-2069, Chișinău, Republica Moldova

View all events

Ask us a question

Search

Books and articles printed with USEM support

Jurnalism

1. Peru Aurelia - „Managementul PR-ului politic”, „Vînătoarea de voturi electorale”, „Trenduri occidentale, specific național”. (Cartier) 2014
2. Peru-Balan Aurelia, Sitari Daniela - „Comunicarea electorală: reglementarea comportamentului mass-media în campaniile electorale din Republica Moldova”, AȘM 2018  
3. Enachi Valentina - Politicile geo-strategice, culturale  și propaganda. Confluențe spirituale Iași-Chișinău, N 12-13/ 2017 Iași, România, p. 163-180 ISSN 2343-966
4. Enachi Valentina - Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural național și internațional în învățământul preuniversitar. Revista de etnologie și culturologie a Academiei de Știință a Republicii Moldova, v.XXII, Chișinău 2017, p.38—40, E SSN, 2537-6152 categoria B
5. Enachi Valentina - „Rolul patrimoniului cultural în promovarea imaginii Republicii Moldova în spațiul european”.- Conferința științifică internațională „Patrimoniul etnologic:concepte, tendințe, abordări”. Chișinău, 23-24 mai 2017.  Programul și tezele comunicărilor, pp.22-23. Chișinău, S.n. , 2017. ISBN 978-9975-84-028-6.
6. Rusu L. - Opinia publică on-line – derivată a Noilor Media. În: Studia Universitatis. Seria „Științe Sociale” (Chișinău, USM), 2016, nr. 3 (93), p. 169-175.
7. Rusu L. - Noile media din perspectiva modelelor comunicării. În: Convergențe spirituale. Iași – Chișinău (Iași), 2016, nr. 10-11, p. 180-183.
8. Rusu L. - Comunicarea politică a parlamentarilor Republicii Moldova prin intermediul New Media. În: Pregătim viitorul, promovând excelența / Materiale ale Congresului științific internațional, Iași, 3-5 martie 2016. Iași: Editura Apollonia, 2016, p. 319-333.
9. Rusu L. - Repere pentru abordarea noilor media. În: Știință, educație, cultură / Materialele Conferinţei științifico-practice internaționale (Comrat, 4 februarie 2016), Comrat: Universitatea de Stat din Comrat, 2016, vol. 1, p. 220- 224.
10. Rusu L. - Cercetări empirice ale noilor media: probleme, soluții, metode. În: Integrare prin cercetare și inovare / Rezumate ale comunicărilor Conferinţei ştiinţifice naționale cu participare internaţională, USM, 28-29 septembrie 2016. - Chișinău: CEP USM, 2016, p. 223-227.
11. Rusu L. - Analiza contrastivă a modelelor comunicării mediatice. În: Integrare prin cercetare și inovare / Rezumate ale comunicărilor Conferinţei ştiinţifice naționale cu participare internaţională, USM, 10-11 noiembrie 2015. - Chișinău: CEP USM, 2015, p. 38-41.
12. Moraru V., Rusu L. - Noile Media  -  instrument al renovării comunicării parlamentare. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice (Chişinău, AȘM), 2016, nr. 1, p. 186 -191.
13. Moraru V., Rusu L. - Forms of new media applied in government communication process of the Republic of Moldova. În: Law and Politology / Revista științifică internațională (Chișinău, Baku, Tbilisi), 2016, nr. 33, p. 42-49.
14. Moraru V., Rusu L. - Noile media – factor reformator al comunicării politice. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică), 2016, nr. 3 (LXXIV), p. 52-64. 
15. Moraru V., Rusu L. - Coordonatele comunicării prezidențiale. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică), 2016, nr. 2 (LXXIII), p. 121 -132.
16. Enachi Valentina - Istorie, cultură și propagandă - despre un manual de istorie a RSS Moldovenești  a școliil medii. Culegerea de articole, Valorificarea patrimoniului național în educație, Chișinău 2016.
17. Enachi Valentina - Stereotipuri politice  în presa din Republica Moldova (în limba engleză). Culegere de articole - Ralf Hohfeld, Ralph Kendlbacher, Oliver Hahn (eds), Freedom of the Media – Freedom through Media? Global social research series ISSN l865-l615, ISBN  978-3-89733-369-7 @projectkt verlag.de, Bochum/Feiburg 2015
18. Peru Aurelia - Marketingul politic și managementul imaginii politice. Poziționarea actorilor politici ca transfer al comunicării pe sistemul de valori. (Political Science, international relations and security studies). International conference, SIBIU, 23-25 mai, 2014, p.14-32 ISSN 2343-7774
19. Peru Aurelia - Taxonomia imaginii. Charisma - o abordare actualizată a Statului-spectacol de R. G. Shwartzenberg Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, 2014, p.
20. Peru Aurelia - Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană: percepții și atitudini ale populației. Academos, nr.2 (33),  2014. P.89-94
21. Peru Aurelia - Geneză și instituționalizarea PR–ul politic Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, nr.2,  2014, p.27-44 ISSN 1857-2294
22. Peru Aurelia - Sistemul partidist și leadershipul politic în Republica Moldova. Republica Moldova pe calea modernizării, Studiu enciclopedic, ICJP al AȘM,  Tipografia Centrală, 2015, pp.102-128 1.5 c.a.
23. Peru Aurelia - Arhetip and pollitical branding: bandgraund in persuasion Cogito, Vol.VI, no.2, București,  2014, p.60-72, ISSN 2068-6706
24. Peru Aurelia - Război informațional, propagandă, fake news: percepția publică, MOLDOSCOPIE (Problemem de analiză politică) nr 80, 2018, pp.128-150
25. Peru Aurelia - Evoluțiile sistemului politic în Republica Moldova: vulnerabilități și oportunități de modernizareÎn: Impactul sistemului electoral asupra capacității de funcționare a instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova, Chișinău, ICJP al AȘM, 2018, p.25-40
 

Psihologie

 
1. Aurelia COJOCARU - „Statistici multivariate aplicate in psihologie”, SPSS pentru psihologie, Bucuresti, 2016
2. Aurelia COJOCARU - „Psiholingvistica - arta psihologiei moderne”, Revista de psihologie, nr 4 ,pag 25, 2016
3. Aurelia COJOCARU - „Psihosociologia infantila dincolo de concept”, Revista științifico-practică Infopsihologia, Martie 2016
4. Aurelia COJOCARU - „Scoala modernă: dimensiuni psihologice în evaluarea și consilierea psihopedagogică”, Conferința internatională, 21-22 aprilie 2016, DGETS
5. Aurelia COJOCARU - „Violența domestică ca predicator al delicvenței ulterioare la preadolescenți”, Conferința practico-științifică, UPSC Ion Creangă, 21.10.2016
6. Aurelia COJOCARU - „Formarea sferei emoționale la adolescenți”, Conferința Științifică Internațională „Preocupări contemporane ale știintelor Socio-umane în contextul transformării de mentalități”, editia VII-a, 8-9 12.16
7. Maria DIȚA - „Strategii și metode de lucru a asistentului social cu ex-deținuții în vederea reabilitării legăturii cu familia”, Conferința Științifică, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” or Cahul. 5 iunie 2016
8. Maria DIȚA - „Forma de protecție socială a omenilor străzii”, Revista Centrului de gazduire și orientare socială a persoanelor străzii, mai-iunie 2016
9. Zinaida MICLEUȘANU - „Unele aspecte teoretico-aplicative ce țin de armonizarea relațiilor familiale”, Conferința națională cu participare internațională a psihologilor ,,CONSILIEREA ŞCOLARĂ ÎNTRE PROVOCĂRI ŞI PARADIGME", 2016
10. Zinaida MICLEUȘANU - „Aspectele teoretico-aplicative ale implementării curriculumului educația pentru familie în instituțiile de învățământ preuniversitar”, Conferința națională EDUCAȚIA  PENTRU INTEGRARE SOCIO-ECONOMICĂ – EDUCAȚIA PRIORITARĂ, organizată în cadrul DGETS
11. Elena DAVIDESCU - „Psihologia pedagogica”, Suport de curs, Inst. de Formare Continuă, Catedra Ped și Psihologie, Chișinău, 2016, 219 p
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.