Контакты

Anticamera USEM
+373 22 509 122

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Sîtari Daniela

Факультет
Кафедра

Занимаемая должность: Metodistă

Условия занятости: В штате

Дидактический титул: Asistent Universitar

Научный титул: Magistru în comunicare publică

Disciplina de predare:
Introducere în științele comunicării
Imagologie 
 
Experiența profesională
2007 -  pîna în prezent - Lector la Catedra Științe ale comunicării, Facultatea Jurnalism și Științe ale comunicării, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Cursuri teoretice predate: introducere în științe ale comunicării,  Imagologie, Imagemaking politic, 
2014 – pină în prezent - Prodecan la Facultatea de Jurnalism și Științe ale comunicării.
 
Studii si traininguri
2012-2014 studii de masterat Universitatea de Studii Europene din Moldova, Facultatea de Științe politice și Relații Internaționale, specializarea Studii diplomatice.
2009 – 2012 studii de doctorat, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, specialitatea 10.01.10 –  Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării (profilul  ştiinţe politice);
2007 -2011 studii superioare de licență, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Facultatea de Drept, specialitatea Drept.
2006 - 2007 studii de masterat, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Facultatea  Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, specializarea Comunicarea Publică.
2003 – 2007 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, specializarea Comunicare Publică.
2002 – 2003 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, studii de bacalaureat;
1991 - 2002 Şcoala medie de cultură generală din satul Tabani, r-nul Briceni .
 
Stagiu de cercetare doctorală, bursier al guvernului Romaniei, în cadrul Programului AUF „Eugen Ionescu” la Scoala doctorală în Științe Sociale.
Participarea la Școala de vară de la Bulgaria, Sofia în perioada 16-25 mai 2010, „Știința și politica”.
Participarea la Școala de vară de la Chișinau în perioada 21-29 iunie 2010, „Memorie și uitare”.
Participarea în cadrul programului de stagiu „Concepție, crearea și gestionarea de sisteme informaționale” în perioada 26-30 iulie 2010, București.
Participare în cadrul programului de stagiu – „Elemente de Fundraising şi Metodologia de lucru în elaborarea propunerilor de proiect”, organizat de Asociaţia Filantropică IRFF ONLUS, Chişinău, 9 - 13 februarie 2009
Participare la seminarul „Idependenţa şi funcţiile autorităţilor de reglementare a sectorului audiouvizual”, organizat în cooperare cu Asociaţia Presei Electronice din Moldova (APEL), 12-13 noiembrie 2008, Chişinău;
Participare la „IV Форум Творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ”, 24-25 septembrie 2009, Chişinău;
Participarea  la Conferinţa Internaţională „Libertatea de exprimare” organizată de Uniunea Naţională a Presei locale,  18 aprilie 2007, Iaşi, România;
Comunicare - Jurisprudenţa Curţii Europene a Dreptului Omului referitoare la art. 10 al Convenţiei Europene a Dreptului Omului: principii generale,
 
Publicaţii ştiinţifice
1. Delimitări noţionale şi conceptuale privind imaginea socială, articol publicat în revista științifică Studia Universitatis, Nr.8(28), 2009.
2. Concepte moderne privind imaginea și percepția personalității, articol publicat în revista științifică Studia Universitatis, Nr.3(43), 2011.
3. Experienţele creerii imaginii liderului politic în ţările Uniunii Europene, articol în curs de publicare;
4. Particularităţile de formare a imaginii liderului politic în mass-media din Republica Moldova, articol în curs de publicare.

Этот сайт использует Cookie

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте партнерам Google: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой. Наши партнеры могут комбинировать эти сведения с предоставленной вами информацией, а также данными, которые они получили при использовании вами их сервисов.