Контакты

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

На какой Факультет Вы хотели бы поступить?

Задайте вопрос

Поиск

Grîu Maia

Факультет
Кафедра

Условия занятости: В штате

Дидактический титул: Asistent Universitar

Научный титул: Magistru în științe economice, Doctorandă

Список публикаций

Disciplina de predare:
Bazele contabilității
Contabilitatea impozitelor
 
Statutul actual
15.01.2007 – prezent: lector universitar, Catedra Finanţe şi Contabilitate, Facultatea Ştiinţe Economice, Universitatea de Studii Europene din Moldova
10.05.2013 - prezent: Membru al Comisiei de Cenzori în SA
 
Studii
Studii medii școlare
1981-1991 - Şcoala medie nr. 1, or. Iargara, r-l  Leova,Republica Moldova
Studii superioare
09/1992- 06/1997 - Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău, Facultatea Contabilitate / specialitatea Contabilitate şi control /calificarea Economist-contabil
Post universitare
1996 - Programul Uniunii Europene TACIS-LIEN, Chişinău, Certificat de absolvire a cursului Instruirea Profesională a Instructorilor pentru obţinerea calificării – Instructor în domeniile de management, marketing şi fondare a întreprinderilor particulare mici.
1999- Institutul de Management şi Dezvoltare Rurală,Certificat de absolvire/ specialitatea Psihologie şi pedagogie
Masterat
09/2010-06/2012,Universitatea de Studii Europene din Moldova,Chişinău,Specializarea Economie şi administrarea afacerilor/ titlul de Master în Ştiinţe economice 
Doctorat
11/2012-11/2015 Şcoala Doctorală ASEM,Chişinău, Specialitatea 522.02.Contabilitate, audit, analiză economică