Контакты

Anticamera USEM
+373 22 509 122

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

На какой Факультет Вы хотели бы поступить?

Задайте вопрос

Поиск

Susținerea publică a Lucrării de sinteză cu tema: „МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ПРАВОВОЙ СТАТУС, ВИДЫ И РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ”

AVIZ
de susținere a Lucrării de sinteză, în vederea obținerii titlului de doctor habilitat în drept (în baza lucrărilor publicate)
 
Prin prezenta, Școala doctorală „Științe juridice și relații internaționale USEM”, anunță susținerea publică a Lucrării de sinteză cu tema:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ПРАВОВОЙ СТАТУС, ВИДЫ И РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ”
(ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE NEGUVERNAMENTALE:
STATUTUL JURIDIC, TIPURILE ȘI ROLUL LOR ÎN LUMEA CONТЕMPORANĂ)
 
a postdoctorandului LISENCO Vladlena,  doctor  în  drept,  conferențiar  universitar
în domeniul de formare profesională 552. Drept public
la specialitatea științifică 552.08 - Drept internațional și european public
 
consultant științific BURIAN Alexandru, doctor habilitat in drept, profesor universitar;
 
în incinta Universității de Studii Europene din Moldova, pe adresa:
Strada Ghenadie Iablocikin 2/1, aud. 200A, pe data 10 octombrie 2023, ora 15.00.
 
Comisia de susținere publică a lucrării de sinteză, este formată din următoarea componență:
  1. Președinte: POALELUNJI Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar (ULIM);
  2. Secretar științific: TEOSA Valentina, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar (USM);
  3. Consultant științific: BURIAN Alexandru, doctor habilitat in drept, profesor universitar (USEM);
  4. Referent oficial: ARHILIUC Victoria, doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM);
  5. Referent oficial: BALAN Oleg, doctor habilitat în drept, profesor universitar (AAP a USM);
  6. Referent oficial: MAFTEI Jana, doctor în drept, profesor universitar (Universitatea “Danubius”, Galați, România);
  7. Referent oficial: LIPKOVA Ludmila, doctor în economie, profesor universitar (Universitatea Economică din Bratislava, Slovacia)
 
 
 
29.09.2023
 
Directorul școlii doctorale USEM,
doctor în drept, conferențiar universitar
BÎTCĂ Ion

Этот сайт использует Cookie

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте партнерам Google: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой. Наши партнеры могут комбинировать эти сведения с предоставленной вами информацией, а также данными, которые они получили при использовании вами их сервисов.