Контакты

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

„Integrarea europeană: aspecte economico-juridice” - Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică ediția IV

Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Drept a Universității de Studii Europene din Moldova în parteneriat cu Universitatea Cooperatistă din Kazan şi Universitatea din Suceava „Ștefan cel Mare”
Vă invită să participaţi la ediţia a IV a Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Integrarea europeană: aspecte economico-juridice” care va avea loc la 21 DECEMBRIE 2018, pe adresa: Chişinău, strada G. Iablocichin  2/1,  sala 200, et.2
 
 
TEMATICA DE LUCRU
Demersul se adresează următoarelor domenii ale cunoaşterii: economie, drept, ştiinţe politice, ştiinţe ale comunicării, învăţământ, turism, sănătate, etc.
Limbile de lucru ale conferinţei sunt: româna, rusă, engleză.
Articolele trebuie să prezinte cercetări privind problematica integrării europene, să aibă o structură logică marcată prin introducere în problemă, metode de cercetare, text  de bază, concluzii şi să se încheie cu o bibliografie redactată conform exigenţelor academice.
 
Organizatorii vă invită să participaţi la această manifestare ştiinţifică ce abordează următoarea tematică a secţiunilor:
  1. Asigurarea performanței economice prin integrare comunitară;
  2. Integrare europeană prin intermediul normelor de drept;
  3. Dimensiuni și provocări actuale în domeniul social-politic în contextul integrării europene.
 
 
TERMENE IMPORTANTE
 
Înregistrarea: denumirea lucrării, numele, prenumele autorului, gradul ştiinţific şi didactic, instituţia, abstractul, e-mail, telefon
Accesați LINKUL pentru a vă înregistra online
01 decembrie 2018
Expedierea lucrării în extenso la adresa: lsargu@list.ru
15 decembrie 2018
 Desfăşurarea lucrărilor
21 decembrie 2018
 
 
Se vor accepta maximum 2 articole de la autori inclusiv în coautorat. Numărul de coautori nu se restricționează. La expedierea prin poşta electronică denumirea fişierului va coincide cu numele primului autor.
Articolele, în limbile, română, rusă şi engleză vor fi publicate în volumul conferinței cu cod ISBN, la o editură acreditată de CNCSIS, România.
 
CERINŢE DE TEHNOREDACTARE
  1. formatare: Sus  2,0 cm, Jos  2,0 cm, Stânga  2,0 cm, Dreapta 2,0 cm, Interval 1,0 cm. Numerotarea paginilor nu se va efectua. Pentru publicare vor fi acceptate lucrări cu volumul între 6-10 pagini.
  2. titlul lucrării (Times New Roman 14pt, Bold, Alignment centr). O linie albă (un interval).
  3. autor(i) (Times New Roman 14pt, Bold, Alignment centr), urmat de titlul ştiinţific, didactic şi instituţia (Italic). O linie albă (un interval).
  4. rezumat (Times New Roman 10pt, Justify, Alignment left, Italic) maxim 200 cuvinte, în limba de scriere a articolului şi engleză şi va conţine: actualitate, scop, metode de cercetare, rezultate.
  5. cuvinte cheie la un rând distanţă faţă de rezumat, cu Times New Roman 10, Alignment left, Italic. Se includ maximum 5 cuvinte reprezentative, în ordine alfabetică. O linie albă (un interval).
  6. conţinutul lucrării: Textul lucrării va fi scris cu Times New Roman 12pt, Interval 1,0 cm, Alignment Justify şi trebuie să conţină 6-8 pagini (în număr par), şi trebuie să fie structuratastfel: introducere în problemă, text  de bază, concluzii şi să se încheie cu lista bibliografică. Citarea se va face doar prin menţionarea între paranteze pătrate a numărului de ordine. Exemplu: [1], [2]….[n]. Ecuaţiile, formulele şi simbolurile vor fi scrise în partea stângă a paginii. Ele vor fi numerotate consecutiv. Se va folosi Sistemul Internaţional de numerotare Arabic. Se va lăsa o linie albă înainte şi după fiecare ecuaţie. Fotografiile, desenele şi tabelele vor fi numerotate consecutiv şi centrate pe pagină. Ele vor fi separate de text printr-o linie albă. Nu se admit tabele scanate. Concluziile vor reflecta opiniile autorilor asupra problemelor şi rezultatelor prezentate. Două linii albe.
  7. bibliografia (Times New Roman, 12pt, Bold. Alignment left). Nume, iniţiala prenumelui, titlul, editura, localitatea, anul. Se prezintă în ordine alfabetică.
 
IMPORTANT:
 
Autorii poartă integral responsabilitatea pentru originalitatea lucrării, acurateţea calculelor, datelor experimentale și interpretările știinţifice, precum și pentru corectitudinea redactării în limba română, engleză și rusă.
 
TAXA CONFERINŢEI
Nu se percep taxe de participare!
Culegerea conferinţei se oferă cu taxă: pentru autori, cetățeni ai Republicii Moldova, va constitui 100 lei, iar pentru cetățenii străini - 10 EURO.
Cheltuielile de cazare şi transport vor fi suportate de către participanţi.
 
COMITETUL ORGANIZATORIC
Preşedinte:
ŞARGU Lilia dr., conf. univ. USEM
Membrii:
AIRAPETEAN Artur dr., conf. univ.
NICHITA Rodica dr.
PÎRȚAC Grigore dr., conf. univ.
GRIBINCEA Alexandru dr. hab., prof. univ.,
CHISILI Serghei dr., conf. cercet.,
LUPU Constantin dr., conf. univ,
DASCALIUC Daniela, dr., conf.univ.
BURBULEA Rodica, dr., conf.univ.
SEDLETCHI Nicolae, drd.
 
COMITETUL ŞTIINŢIFIC
Preşedinte:
SEDLETCHI Iurie, dr., prof., univ., USEM
Vicepreşedinte:
ŞARGU Lilia dr., conf. univ. USEM
Membri:
BELOSTECINIC Grigore, academician, dr. hab., prof. univ. ASEM, Republica Moldova
GAINA Boris, academician, AȘM, Republica Moldova
STRATAN Alexandu, membru corespondent, dr. hab., prof. univ. INCE, Republica Moldova
ISTUDOR Nicolae, dr., prof. univ., ASE Bucureşti, România
COMAN Claudiu dr., prof univ., UTB, Braşov, România
COJOCARU Vadim, dr., prof. univ., ASEM, Republica Moldova
MEREUȚĂ Ion dr. hab, prof. univ. USMF, Republica Moldova
ВАЛЕЕВА Юлия Сергеевна к.э.н, Казанский кооперативный институт, Россия
ГИЛЬ Сергей Сергеевич д.пед.н., проф., Российский университет кооперации, Россия
НАБИЕВА Алсу Рустэмовна к.ист.н., проф., Казанский кооперативный институт, Россия
ЛЕБЕДЕВА Светлана Николаевна д.э.н., проф., Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Белорусь
HLACIUC Elena,  dr., prof. univ, USV, Suceava, România
GROSU Veronica, dr., prof. univ, USV, Suceava, România
MATEŞ Dorel, dr., prof. univ, UVT, Timisoara, România
PENTIUC Radu, dr., prof. univ, USV, Suceava, România
ULIAN Galina, dr. hab,, prof. univ., USM, Republica Moldova
GANEA Victoria dr. hab,, prof. univ., USM, Republica Moldova
BURIAN lexandru, dr. hab., prof. univ., USEM, Republica Moldova
BĂIEŞU Aurel, dr. hab., prof. univ., Republica Moldova
BRÎNZA Sergiu, dr. hab., prof. univ., USM, Republica Moldova
BALTAG Dumitru, dr. hab., prof. univ., ULIM, Republica Moldova MIHALCIUC Camelia, dr., conf. univ, USV, Suceava, România
AIRAPETEAN Artur, dr., conf. univ., USEM, Republica Moldova
DONCIU Anatolie, dr., conf., univ., USEM, Republica Moldova
SOCOLIUC Marian, dr., USV, Suceava, România
MIHAILA Svetlana, dr., conf. univ ASEM, Republica Moldova
STIHI Ludmila, dr., conf. univ ASEM, Republica Moldova
LUPU Constantin dr., conf. univ.,  USEM, Republica Moldova
MANOLI Mihail, dr., conf. univ., USEM, Republica Moldova
PUŞCAŞ Victor dr., conf., univ., USEM, Republica Moldova
BÎTCĂ Ion, dr., conf., univ., USEM, Republica Moldova
PRODAN Svetlana, dr., conf., univ., USEM, Republica Moldova FLOREA Evghenii, dr., conf., univ., USEM, Republica Moldova
SPÂNU Igor, dr., conf., univ., USEM, Republica Moldova
FLOREA Adelina, dr., conf., univ., USEM, Republica Moldova
PAVLIUC Ghenadie, dr., conf., univ., USEM, Republica Moldova
 
DATE DE CONTACT
MD-2069, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Chişinău, strada G. Iablocichin  2/1 
sala 200 , et.2
Tel.: ( 373) 022 50 91 41
GSM. ( 373) 068132020
E-mail: lsargu@list.ru 
 
AICI puteți descărca invitația în format pdf
AICI puteți accesa linkul pentru înscriere

Этот сайт использует Cookie

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте партнерам Google: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой. Наши партнеры могут комбинировать эти сведения с предоставленной вами информацией, а также данными, которые они получили при использовании вами их сервисов.