Контакты

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Conferința științifică internațională a tinerilor cercetători cu tema «Актуальные задачи управления качеством и конкурентоспособностью продукции в современных условиях»

În data de 12 noiembrie 2015 Universitatea de Studii Europene ( Republica Moldova) în parteneriat cu Universitatea Cooperatistă din Cazani (Federația Rusă) a organizat și desfășurat Conferința științifică internațională a tinerilor cercetători cu tema «Актуальные задачи управления качеством и конкурентоспособностью продукции в современных условиях»

 

Limba de comunicare a conferinței: rusa, engleza

 

Activitatea științifică a fost organizată și coordonată de
 1. Насретдинов И.Т., заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан, д.э.н., профессор, ректор Казанского кооперативного института Российского университета кооперации
 2. Седлецки Юрий Николаевич, ректор Европейского Университета Молдовы д.ю.н., профессор.
 3. Валеева Ю.С., к.э.н., проректор по научной работе Казанского кооперативного института Российского университета кооперации
 4. Рунова Е.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и инноваций Казанского кооперативного института
 5. Хуссамов Р.Р. к.э.н., доцент, кафедра экономики и инноваций Казанского кооперативного института
 6. Л. Шаргу – к.э.н., доцент, декан Экономического Факультета,  Европейский Университет Молдовы, г. Кишинёв.
 
Conferința s-a desfășurat conform programului stabilit anterior de organizatori prin conectare online și prezentare a celor mai interesante comunicări științifice ale cadrelor didactice ale instituțiilor pertenere.
         
Scopul conferinței a fost: studierea aspectelor contemporane de dirijare a managementului calității în condițiile economiei de piață sub aspectul diferitor sectoare ale economiei naționale și internaționale, identificarea factorilor de formare a sistemului de management al calității și propunerea metodelor de eficientizare a lui, influiența proceselor de inovare în sistemul de management al calității.
         
Conferința a fost deschisă oficial de către Rectorul Universității din Cazani Насретдинов И.Т., care a venit cu un mesaj de felicitare către participanți la conferința internațională, a vorbit despre direcțiile de cercetare din cadrul instituției pe cae o dirijează, dar și despre parteneriatul dintre cele două instituții.
         
Din partea Universității de Studii Europene a vorbit cu cuvînt de felicitare și salut D-na Țurcan Aurelia, prorector pentru activitatea științifică USEM care a vorbit despre importanța calității în societatea economico-socială a Republicii Moldova.

 

          În discuții au fost puse 6 comunicări dintre care 3 ale colaboratorilor USEM:
 • Șcerbatiuc Vasile doctor, conferențiar universitar la catedra Finanțe și Contabilitate din cadrul Facultății Științe Economice
 • Chisili Serghei doctor în economie, conferențiar cercetător, șeful catedrei Economie și Turism din cadrul Facultății Științe Economice
 • Pîrțac Grigore doctor în științe politice, conferențiar universitar la catedra Științe politice și relații internaționale
Din partea partenerilor de la Universitatea Kooperatistă din Cazani au comunicat:
 • Хуссамов Раил Римович, к.э.н., доцент кафедры экономики и инноватики, Казанского кооперативного институт (г.Казань) с докладом на тему «Роль стандартизации в управлении качеством и инновационной деятельности».
 • Салихова Р.Р., к.э.н., доцент кафедры товароведения и технологии общественного питания, Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации (г. Казань). Тема ее доклада – «Тенденции развития внутренней торговли в России»
Subiectele discutate au trezit interes pentru discuții și dezbateri membrilor participanți și au fost schimbate păreri și opinii despre problemele discutate cu particularități ale țărilor de baștină. Conferința s-a desfășurat într-o atmosferă caldă și prietenoasă.

 

În final s-a stabilit că relațiile de parteneriat vor continua nu numai în domeniul cercetărilor științifice dar si pe domenii culturale, sociale și didactice.
 
 

Этот сайт использует Cookie

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте партнерам Google: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой. Наши партнеры могут комбинировать эти сведения с предоставленной вами информацией, а также данными, которые они получили при использовании вами их сервисов.