Контакты

Anticamera USEM
+373 22 509 122

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Concursul Naţional al Studenţilor în Drept - 2020

Asociaţia Studenţilor Facultăţiior de Drept din Republica Moldova (ELSA Republic of Moldova) este o asociaţie obştească, neguvernamentaiă, apolitică şi nonprofit, membră a comunităţii European Law Students' Association, organizaţie prezentă în peste 44 de state.
ELSA Republica Moldova are drept scop educaţia juridică a studenţilor de la facultăţile de Drept din cadrul universităţilor din Republica Moldova, stimularea înţelegerii reciproce, promovarea responsabilităţii sociale a studenţilor la drept şi a tinerilor jurişti.
Anume crearea oportunităţiior de afirmare profesională şi personală în domeniul juridic ne-a determinat să organizăm Concursul Naţional al Studenţilor în Drept, competiţie de talie naţională între cei mai buni studenţi la drept dornici de a depăşi limitele universitare.
Concursul se va desfăşura conform Regulamentului în 3 etape: etapa preliminară care va consta într-un test grilă; etapa semifinală la care studenţii vor urma să dea soluţii unor speţe (cazuri practice); iar la etapa finală studenţii vor fi implicaţi în simularea unui proces de judecată. Toate acestea având la bază aprecierea cunoştinţelor în domeniui Dreptului Penal, Civil, Procesual Penal şi Procesual Civil.
 
Regulamentul de desfăşurare a concursului, formularul de aplicare, dar şi alte detalii le puteţi găsi pe pagina oficială a concursuiui. De asemenea ne puteţi găsi pe pagina de facebook: Concursul Naţional ai Studenţilor în Drept.

Этот сайт использует Cookie

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте партнерам Google: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой. Наши партнеры могут комбинировать эти сведения с предоставленной вами информацией, а также данными, которые они получили при использовании вами их сервисов.