MDРУEN

Новости

news image 15....
news image International Scientific Conference Political and Military Aspects of Security in the 21st Century, Poland, Bydgoszcz - June 3-4, ...
news image «Актуальные проблемы и вопросы технологии производства продукции общественного питания, животноводства и растениеводства»
news image Conferința internațională - Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării Europene
news image Conferința practico-științifică interuniversitară a tinerilor cercetători: „Asigurarea independenței justiției în Republica Moldova: ...
news image Invitație la conferința internațională „Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării Europene” (12-13....
news image В...
news image Modelul OSCE pentru Tineri, Ediția a VI-a
news image ANACEC: Revista „VECTOR EUROPEAN” se include în lista publicațiilor științifice de tipul „C”
news image Simpozionul Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Ediția a IX-a
news image The Prison & the City. Spaces of Incarceration, Practices of Exclusion, and Public Communication
news image Conferința științifică studențească cu tema „Tendințe în perfecționarea reglamentărilor juridice de drept privat” - 11....
news image Conferința științifico-practică internațională „Teoria și practica administrării publice” (TPAP - 2019) - Vineri, 17.05.2019
news image Comunicat informativ - „Schimbarea lingvisticii și schimbări în lingvistică” - 11-12 octombrie 2019
news image 3-й Всероссийский форум «МОЛОДЕЖЬ В МИРЕ ТУРИЗМА БЕЗ ГРАНИЦ»
news image III Международная конференция «Социальное, экономическое и академическое лидерство» в Праге 23-24 марта (Web of Science)
news image Приглашение на конференции: «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» и «Дни студенческой науки»
news image Realizarea dreptului constituțional de vot și dreptul de a fi ales
news image „Integrarea europeană: aspecte economico-juridice” - Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică ediția IV
news image CONFERINTA ESPN-2018

Пользователь

Контакты

Антикамера ЕУМ

+373 22 509 122
+373 22 509 127
info@usem.md

Антикамера Лицея
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

На какой Факультет Вы хотели бы поступить?

Задайте вопрос