Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Studenții Facultății de Jur­nalism și Științe ale Comunică­rii, USEM, vor face voluntariat la Agenția AGERPRES.

 
Această oportunitate pentru învățăceii de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comuni­cării a apărut anul trecut, o dată cu încadrarea Universității de Studii Europene din Moldova în proiectul‚ „ReStart - pentru un jurnalism de calitate”, iniți­at de Sindicatul Român al Jur­naliștilor MediaSind. Proiectul are mai mulți parteneri, printre care și Universitatea „Danu­bius” din Galați, cu care USEM este înfrățită de mai mulți ani. Un alt partener al proiectului este Agenția Națională de Ştiri din România „Agerpres”, unde studenții USEM vor putea lu­cra ca voluntari ai proiectului „ReStart”. Tinerii jurnaliști vor realiza pentru această agenție știri, reportaje, interviuri și alte materiale pe diverse tematici. Recent, la Universitatea de Stu­dii Europene s-a desfășurat un eveniment deosebit – au fost selectaţi studenții ca să lucreze pentru Agerpres, care au sem­nat contractul de muncă și au primit legitimațiile de volun­tari. Documentele le-au fost înmânate de partenerii pro­iectului din România – preșe­dintele Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind, Cristi Godinac, și rectorul Universită­ţii „Danubius’’ din Galaţi, Andy Puşcă.
 
CRISTI GODINAC, Preșe­dinte Mediasind: „Este un mo­ment istoric pentru studenții de la USEM, pentru că voi sunteți primii jurnaliști din Republica Moldova implicați în proiectul ReStart. Este primul pas impor­tant pentru tinerii care vor să descopere ce înseamnă jurnalis­mul și deontologia acestei pro­fesii, iar noi le vom sta alături. Mă bucur că proiectul acesta se extinde și peste granițe, acolo unde putem să oferim suport și repere viitoarei generații de profesioniști în jurnalism. Din acest moment, puteți să deschi­deți orice ușă, dar să respectați întotdeauna deontologia profe­siei de jurnalist, să fiți corecți și să respectați adevărul. Jurnalis­mul e o junglă și supraviețuiesc cei mai buni, cei care respectă deontologia profesională, cei care spun adevărul și nu mani­pulează, nu distorsionează in­formația”.
ANDY PUȘCĂ, Rectorul Universității „Danubius”, Ga­lați, România: „Universitatea ”Danubius” din Galați și Uni­versitatea de Studii Europene din Republica Moldova s-au înfrățit și colaborează de mult timp, având o relație mai deo­sebită. România face parte din Uniunea Europeană, există niș­te standarde, legislații specifi­ce, iar diplomele care le oferim sunt europene, valabile fără alte formalități în 27 de țări. Acum 3 ani, când studenții univer­sității noastre s-au implicat în Proiectul ReStart, am dat naș­tere unei întreprinderi media pentru studenți și practica lor. Viitorii jurnaliști au învățat de la cei mai buni specialiști cum să facă această meserie. Astăzi cei mai buni sunt angajații uni­versității sau ai ziarelor, radiou­rilor și televiziunilor din Galați sau Brăila. ReStart a venit cu un parteneriat select care înseamnă motivația necesară, expertiza și dorința de a extrage ‚genialita­tea’ din studenții noștri”.
DANIELA SITARI, lector universitar, prodecanul Facul­tăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USEM: „Univer­sitatea de Studii Europene este onorată de acest parteneriat semnat cu colegii de peste Prut, care au o vastă experiență în do­meniu. Această legitimaţie ReS­tart îi obligă pe studenții noștri să fie mai buni şi mai competi­tivi”.
Agerpres este cea mai mare agenție de știri din România, dar și cea mai veche, cu tradiții de peste 125 de ani. Prin impli­carea în munca practică de jur­nalist, scrierea sau redactarea știrilor, studenții vor putea afla despre exigențele meseriei de jurnalist de la profesioniști din domeniu.
LIVIA LUPAŞCU, lector universitar, redactor-şef al pu­blicaţiei „Reporter USEM”, USEM: „Acest proiect dintre USEM, Universitatea ”Danu­bius” și Agerpres le deschide studenților de la Jurnalism mari oportunități, oferindu-le posibilitatea să învețe de la mari profesioniști cum să facă jurnalism de calitate, să scrie obiectiv, echidistant, oferind publicului informații veridice și nedistorsionate. Sperăm ca studenții noștri să învețe să fie „bătăioși”, așa cum sunt colegii noștri din România”.
Studenții de la Jurnalism și Științe ale Comunicării s-au arătat mulțumiți de oportunita­tea de a lucra în cadrul celei mai prestigioase agenții de presă din România.
AURA GASNAȘ, studentă anul II: „Agerpres este o opor­tunitate pentru mine, aceea de a mă afirma ca jurnalist. Legi­timația ReStart este un instru­ment de lucru în exercitarea profesiei. Mi-am dorit din tot­deauna să scriu, să colaborez și să învăț de la profesioniștii de peste Prut. Colaborarea cu Agerpres îmi creează un porto­foliu de calitate, ce îl voi putea folosi drept armă pentru even­tualul meu job. Noua colabora­re cu Agerpres îmi oferă posibi­litatea de a descoperi oameni, lucruri și locuri noi. Voluntari­atul la această agenție îmi des­chide calea de a deveni o per­sonalitate puternică, posedând capacitatea de a scrie și de a pre­zenta informația într-o manieră corectă, imparțială. Mă bucur că o dată cu semnarea contrac­tului am intrat în marea familie a profesioniștilor Agerpres”.
ANA MARIA ȚURCAN, studentă, anul II: „Legitimatia ReStart este o posibilitate pen­tru fiecare dintre noi de a-și dezvolta capacitățile cât mai bine și mai productiv în sfera jurnalismului. Este o șansă de care am să profit din plin pen­tru ca o dată cu primirea acestui bilet de trecere pe o alta ușă mă simt mult mai responsabila faţă de viitoarea profesie”.
CONSTANȚA VELEȘCU, studentă, anul II: „Legitimația oferită de Agerpres este un în­ceput mic, dar grandios în cari­era mea de jurnalist, deoarece îmi deschide ușile spre o carieră reușită. Posibilitățile sunt mari, iar noi vom depune străduință și răbdare. Articolele noastre pot fi publicate în presa româ­nă şi nu numai, pot ajunge și în ziarele internaționale și poți fi invitat să lucrezi în reviste mon­diale”.
Proiectul „ReStart pentru un jurnalism de calitate” a fost lansat în 2014 de către Sindi­catul Mediasind, fiind inspirat de conceptul The Ethical Jour­nalism Initiative, promovat de Federația Internațională a Jur­naliștilor. Proiectul se adresea­ză studenților din universitățile din România și Republica Mol­dova care vor să se implice în promovarea unui jurnalism de calitate.
LIVIA LUPAȘCU
Aura Gasnaș, studentă, anul II, FJȘC
Foto: GHEORGHE GU­RĂU, student, anul III
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.