MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Cuciurcă Angela

professor
 
Condiția încadrării: cu ora
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Doctor în drept
Conferenţiar universitar