MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Beregoi Natalia

professor
 
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Doctor în ştiinţe politice
Lector universitar
 
 
Disciplina de predare:
Globalistica
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   
Activitate didactico-ştiinţifică.
Aprilie 2016 - prezent - Şef al Serviciului comunicare şi relaţii internaţionale, Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”
Septembrie 2015 - prezent - Lector universitar, Catedra Politică Mondială şi Relaţii Internaţionale, Facultatea Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii de Studii Europene din Moldova. 
Activitate managerială.
Februarie 2012 – Aprilie 2016 - Şef al Serviciului relaţii publice şi comunicare, Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”
Activitate de cercetare ştiinţifică.
Octombrie 2008 – Septembrie 2012 - Cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Activitate de logistică.
Martie 2007 – Ianuarie 2012 - Redactor consultant, Consiliul de Observatori, Direcţia monitorizare, relaţii cu publicul şi internaţionale
Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”.
Activitate de traducere şi logistică.
Aprilie 2005 – Martie 2007 Redactor-coordonator, specialist relaţii internaţionale, Serviciul relaţii internaţionale, Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE   
2008 - 2014 - Studii doctorale - Academia de Ştiinţe a Moldovei.  
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, specialitatea: 562.01 - Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei.
Cursuri studiate:  Metodologia cercetării ştiinţifice, Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale, Comunicarea politică.
Grad ştiinţific: doctor în ştiinţe politice.
 
2004 - 2005 Studii de masterat - Universitatea de Stat din Moldova,
Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice şi Administrative. 
Cursuri studiate:  Polemica diplomatică, Diplomaţia parlamentară, Discursul politic.
Grad ştiinţific: magistru în relaţii internaţionale.
 
1999 - 2003 Studii de licenţă - Universitatea de Stat din Moldova,
Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice şi Administrative
Cursuri studiate:  Politologia, Dreptul diplomatic şi consular, Dreptul international public, Pluripartidismul politic, Protocol şi ceremonial diplomatic, Globalistica.
Licenţiată în relaţii internaţionale.
 
1996 - 1999 Studii liceale şi pedagogice
Colegiul Pedagogic „A. Mateevici”, Chişinău.
Cursuri studiate:  Metodologia predării limbii române, matematicii şi altor discipline predate pentru ciclul primar. 
Diplomă de Bacalaureat.
 
1987 - 1996 Studii gimnaziale
Liceul Teoretic „Natalia Dadiani”, Chişinău.
 
 
 
Conferințe:
Comunicări în cadrul conferinţelor ştiinţifice internaţionale.
Participarea la conferinţe, seminare, mese rotunde, organizate de societatea civilă în cadrul reformării audiovizualului public.
 
Stagiere:
Institutul European de Studii Politice din Moldova, Strasbourg, 2008
 

Student

Linie fierbinte

Anticamera USEM

+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

De unde ați aflat despre USEM?

Toate știrile

Știri

Adresați o întrebare