MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Cobzac Iulia

professor
 
 
Condiția încadrării: în state
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Magistru
Lector universitar
 
Disciplina de predare:
Turism rural, ecoturism și agroturism
 
STATUTUL ACTUAL
01.09.2001 – aleasă către Consiliul Facultății de Științe Economice și Aplicative, prin concurs, în funcție  de lector universitar, la catedra Economie  Generala  și  REI. Universitatea  de  Stat din  Moldova.
01.09 2007 – lector  universitar. Facultatea de Științe Economice. Universitatea de  Studii  Europene  din  Moldova
 
 
STUDII
Studii medii școlare
09/1985 – 06/1990 Şcoala Medie, s. Sanatauca,  r-l  Camenca,  Republica Moldova
Studii liceale
09/1990 – 06/1996 Liceul Teoretic Sanatauca,  Republica Moldova
Studii superioare
09/1996 – 06/2001 Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul in or.Chisinau  R.Moldova. Facultatea Geografie.
Post universitare
09/2001 – 09/2006 (competitor) Universitatea de Stat din Moldova