MDРУEN

Facultatea de Jurnalism şi Științe ale Comunicării

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării este una dintre cele mai prestigioase facultăți din RM care pregătește profesioniști pentru instituții mass-media (presă, radio, televiziune, agenții de presă, online), agenții de publicitate și de relații publice, departamente de comunicare, conform clasamentului Ministerului Educației.
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării are drept scop pregătirea cadrelor de înaltă calificare pentru sectorul mediatic (presa scrisă şi on-line, agenţii de presă, televiziune, radio); pregătirea specialiştilor în comunicare/ relaţii publice, cu abilităţi şi competenţe profesionale de rigoare.

 

Cei care aleg acest traseu dispun de condiţii favorabile de formare pro­fesională: laborator radio și tv, post de radio on-line, cameră de ştiri, sală multimedia, clase de computere, bibliotecă. Standardele educaţionale adoptate la facultate promovează profesionalismul, responsabilitatea socială, libertatea de exprimare şi spiritul de creaţie.

 

Încă din primul an de funcţionare, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi-a propus să realizeze o pregătire profesională, ştiinţifică şi practică de performanţă a studenţilor săi, astfel încât aceştia să se integreze rapid pe piaţa muncii.

 

Misiunea didactică de formare a specialiştilor în domeniul jurnalismului, comunicării, relaţiilor publice şi publicităţii vizează atât formarea profesională prin studii de licenţă, cât şi formarea continuă prin studii universitate de masterat .
 
Ciclul I:
 • Jurnalism (Jurnalism și Procese Mediatice);
 • Științe ale Comunicării (Comunicare și Relații Publice).
Ciclul II:
 • Comunicare și Relații Publice
 
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării  are programe de studiu acreditate de Ministerul Educației și oferă posibilitatea formării profesionale pentru mass-media (radio, televiziune, presa scrisă, presa de agenție, jurnalism online), în relații publice și publicitate.

 

Specialitatea  Jurnalism urmărește să formeze profesioniști capabili să-și asume cea mai mare parte a sarcinilor curente legate de comunicarea de masă și cele specific profesiei de reporter sau de redactor. La finalizare programului, absolvenții acestui profil vor fi în măsură să ocupe un post într-o instituție media public sau privată și să practice în mod adecvat profesia de reporter sau de redactor în televiziune, radio, presa scrisă sau online.

 

Specialitatea  Științe ale Comunicării oferă cunoștințe și dezvoltă abilitățile necesare exercitării profesiei de specialist în relații publice în cadrul departamentelor de comunicare, firmelor de relații publice, birourilor de presă, etc. Studenții dobândesc competențele cerute de numeroase tipuri de activități precum:
 • Conceperea și redactarea diferitelor mesaje (comunicate de presă, interviuri, scrisori)
 • Relații de colaborare cu reprezentanții mass-media
 • Cercetarea (analiza mesajelor, a opiniei publice, monitorizarea unor programe)
 • Conceperea și implimentarea planurilor de campanile de promovare a imaginii (unei organizații, unui produs, unei persoane), de promovare a unei idei și de responsabilitate social
 • Organizarea de evenimente (conferințe de presă, lansare de produse, aniversări, vizite de presă, expoziții)
 • Consilierea și pregătirea unor lideri pentru apariții publice
 • Producerea de reviste de întreprindere, pliante și broșuri
 • și nu în ultimul rând gestionarea eficientă, din perspectiva comunicării, a situațiilor de criză cu care se pot confrunta instituțiile.
 
În anul 2012, în rezultatul selecției proiectelor din cadrul Programului Tempus, runda a cincea a fost nominalizat proiectul 530599-TEMPUS-1-20121-DE-TEMPUS-JPCR-CROSSMEDIA und Qualiatsjournalismus, unde Universitatea de Studii Europene este partener. 
 
Proiectul are drept scop ameliorarea metodelor de pregătire a studenților jurnaliști în condițiile noilor tehnologii informaționale. Cursul de master „Cross Media și Jurnalismul de Calitate” este un rezultat al implementării programului acestui proiect - este un curs de master elaborat după standarte Europene, sub stricta verificare a Universității din Passau .