Контакты

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

На какой Факультет Вы хотели бы поступить?

Задайте вопрос

Поиск

Enachi Valentina

Факультет
Кафедра

Условия занятости: В штате

Дидактический титул: Conferenţiar Universitar

Научный титул: Doctor în științe istorice

Coordonatoare a Proiectului internațional Crossmedia și jurnalismul de calitate
 
Disciplina de predare:
Istoria culturii și civilizației europene
Tehnici de comunicare persuasivă
 
Adițional: 
1. Redactor al revistei „Symposia Professorum", seria Ştiinţe Sociale.
2. Consiliul Naţional al femeilor, şefa comisiei Educaţie şi Cultură
3. Participantă la proiectul "Soros-Moldova" (2002-2003)
4. Participantă la gestiunea proiectelor internaţionale "Tempus – tacis" (Italia 2006-2008)
5. Participantă la proiectul "Jurnalismul de calitate şi cross-media" (2012-2015)
 
 
Experiența profesională
Cercetător ştiinţific la institutul de etnografie Academia de ştiinţă 1980-1982
Universitatea Pedagogică de stat I.Creangă: conferenţiar 1995-2002
Universitatea Liberă Internațională din Moldova: 
2002, conferenţiar, şefa catedrei „Comunicare” ,
2003, prodecan, 
2004-2006 director de departament.
Din 2009-2011 prodecan, şefa de catedra Comunicare Publică și Jurnalism la Universitatea de Studii Europene din Moldova.
 
Granturi: 
2001 - Fundaţia Soros Moldova, Programul Gen şi educaţie.
2002 - Зarticiparea la colocviul Educaţia de gen. Probleme şi soluţii. Fundaţia Soros Moldova.
2002 - Formarea mediatorilor privind Problemele comunicării, Fundaţia Soros Moldova, programul Conservatorism şi emancipare în Mass-Mediaю 
2007-2008 - Progamul de mobilitate europeană a studenţilor.
Participanta la cursuri de instruire de ONG referitoare la problemele tineretului, drepturilor omului şi problemelor comunicării interculturale.
 
Proiecte câștigate prin competiție de la organizațiile internaționale:
2012-2015 - Proiect internațional „530599-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPCR Crossmedia und Qualitatsjournalismus”. Universitatea Passau Germania, USM.
2007-2010 - „Brain Net Working” (Programul AENEAS al Consiliului Uniunii Europene, Universitatea „La Sapienza” din Roma).
 
Stagieri:
Universitatea „A.I. Cuza” Iași
Universitatea „La Sapienza” din Roma, (Italia)
Universitatea Passau (Germania)
Universitatea de Stat din Kiev (Ucraina).
 
Publicații:
2 manuale, 10 lucrări metodice, 1 lucrare editată în Germania, articole publicate în SUA, România, Ucraina, Italia.
Participări la numeroase conferințe științifice naționale și internaționale. 
Membră a Uniunii Jurnaliștilor din Moldova, participantă la forumurile mișcării democratice de gen din Moldova.