MDРУEN

Расписание пар - Факультет Права - II Цикл

Orarul pentru studiile superioare de masterat anul I, ciclul II
Anul universitar 2019 - 2020, sem. I
Perioada: 09.09.2019 – 28.09.2019