MDРУEN

Расписание пар - Факультет Права - II Цикл

Orarul pentru studiile superioare de masterat anul I, ciclul II
Anul universitar 2019 - 2020, sem. I
Perioada: 21.10.2019 – 09.11.2019