Контакты

Anticamera USEM
+373 22 509 127
Comisia de admitere USEM
+373 22 509 187
+373 22 509 140
Anticamera Liceului

На какой Факультет Вы хотели бы поступить?

Задайте вопрос

Поиск

Raportul Consiliului Aracis

Conform Contractului dintre Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, cu nr. 13/00811, din data de 16.12.2013 şi Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, s-a solicitat evaluarea periodică a programului de studii universitare de licenţă DREPT din cadrul Universităţii de Studii Europene din Moldova, Chişinău, Republica Moldova, Facultatea de Drept.

Dosarul a fost înregistrat la ARACIS cu numărul 2513 din data de 20.05.2014.

Verificarea îndeplinirii indicatorilor de calitate a fost efectuată de Comisia de experţi permanenţi de specialitate - Ştiinţe Juridice - a Consiliului ARACIS.

Raportul de evaluare a fost elaborat în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare a programelor de formare profesională în domeniul general de studiu DREPT, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei din Republica Moldova nr. 956 din 07.10.2013, Metodologia de evaluare externă ARACIS (aprobată prin HG nr. 1418/2006) şi a Ghidului activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior ARACIS.
 
Rezultatele evaluării efectuate de către comisia de experți permanenți de specialitate le puteți vedea mai jos: