Контакты

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

CONFERINTA ESPN-2018

Stimați colegi,
 
Avem deosebita plăcere să vă invităm la cea de a -14-a Ediție a Conferinței Științifice Internaționale DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ DURABILĂ A EUROREGIUNILOR ȘI A ZONELOR  TRANSFRONTALIERE ce avea loc la data de 09 noiembrie 2018, în Sala de Conferințe a ICES ”Gh. Zane”, str. Codrescu nr. 2, Iași.
 
Tematica propusă se axează pe următoarele domenii ale cunoaşterii: economie, sociologie, juridic, agricultură, silvicultură, mediu, geodezie, sănătate, învățământ, cultură, turism, artă, vizând structurarea, fundamentarea, testarea ți aplicarea unor noi modele matematice și strategii de dezvoltare a Euroregiunii „Siret-Prut-Nistru”. 
 
 
TERMENE LIMITA:
Rezumate si Lucrari in extenso: 30.09.2018 
Toate documentele vor fi transmise electronic la adresa de e-mail: doncean.marilena@acadiasi.ro, doncean_m1967@yahoo.com.  Rugam participantii sa respecte datele limita pentru trimiterea materialelor.
Articolele, in limbile romana sau engleza, vor fi publicate la o editura acreditata de C.N.C.S.I.S. 
 
 
SITE-URI OFICIALE 
 
PROMOVARE ÎN BAZE DE DATE NAȚIONALE ȘI INTERNAŢIONALE