Контакты


Приемная комиссия
+373 22 509 140
+373 22 509 127
+373 22 509 149

Бухгалтерия
+373 22 509 143

Приемная лицея
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

На какой Факультет Вы хотели бы поступить?

Задайте вопрос

Поиск

Concurs de angajare

Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea Drepturilor Omului” este în căutare de Jurist.
CONTEXT: Proiectul „Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului” este implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA” în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.
Proiectul „Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului” are drept scop sporirea eficienței serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru tinerii din raionul Soroca, în special a celor din grupurile vulnerabile și marginalizate; consolidarea capacităților CRT „DACIA”, astfel încât aceasta să fie capabilă să revendice respectarea drepturilor tinerilor și să se implice într-un dialog constructiv cu actorii din domeniul justiției.
Responsabilitățile generale ale Juristului sunt legate de participare și implicare în activitățile de planificare în cadrul proiectului, de participare activă și responsabilă în activitățile organizației, de promovare a organizației și a activităților proiectului; participare la elaborarea rapoartelor narative de activitate.
Responsabilitățile specifice ale Juristului sunt legate de:
- acordarea consultațiilor și asistenței tinerilor prin oferirea de servicii de consiliere, consultanță și referire;
-  elaborarea dosarelor beneficiarilor asistați;
- participare la promovarea Serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție;
- aplicarea prevederilor Regulamentului aprobat pentru serviciul de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție;
- participare la activitățile de instruire a tinerilor, la necesitate;
- menținerea unei comunicări și conlucrări active cu structurile din cadrul Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiției din raionul Soroca în procesul de asistare a tinerilor;
- contribuirea la îmbunătățirea instrumentelor de prestare a serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție la distanță;
- contribuirea în procesul de elaborare și punere în aplicare a instrumente de analiză, evaluare și monitorizare a politicilor și practicilor locale în domeniul accesului la justiție a tinerilor din r-nul Soroca;
- respectarea politicilor, a standardelor de conduită etică;
- păstrarea confidențialității informației obținute în procesul de îndeplinire a atribuțiilor.
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAT:
- studii superioare de profil juridic;
- nivel înalt de inteligență, responsabilitate și exigență;
- abilități înalte de comunicare eficientă atât în scris cât și verbală;
- capacități de întocmire a cererilor, plângerilor, demersurilor;
- capacități de analiză juridică;
- cunoștințe foarte bune a legislației naționale, a mecanismelor naționale de apărare a drepturilor omului, cunoștințe în domeniul drepturilor omului;
- cunoștințe bune de operare PC ( Microsoft Excel, Word, Email);
- cunoașterea obligatorie a limbii de stat;
- abilități de autodezvoltare profesională continuă pentru menținerea unui nivel adecvat de competență profesională;
Experiența la un post similar sau în domeniu de apărare a drepturilor omului, avocatură ar constitui un avantaj.
PROGRAM DE LUCRU: implicare cu normă întreagă, de la 9.00 până la 18.00, de luni până vineri.
LOCUL DE LUCRU: mun. Soroca, str. Mihai Sadoveanu 21, Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, 0230-23619.
DOSARUL DE APLICARE OBLIGATORIU VA CONȚINE:
1) CV-ul candidatului;
2) Scrisoare de intenție care să includă motivele pentru care aplicat(ul/a) consideră că el/ea este candidatul potrivit pentru acest post;
3) Indicarea în scrisoare a două persoane de referință, indicând datele de contact;
4) Copia diplome(i/lor) de studii în domeniul juridic;
5) Copii ale certificatelor ce confirmă participarea la instruiri în domeniul drepturilor omului, dacă există.
Persoanele interesate vor prezenta dosarele la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, mun. Soroca, str. Mihai Sadoveanu 21 sau le vor trimite prin e-mail la adresa: crt.dacia@gmail.com cu mențiunea ”Concurs Jurist”, până la data de 21 iunie 2021.

Sursă

Этот сайт использует Cookie

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте партнерам Google: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой. Наши партнеры могут комбинировать эти сведения с предоставленной вами информацией, а также данными, которые они получили при использовании вами их сервисов.