MDРУEN

„TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE (TPAP - 2016)” - 20.05.2016

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ
INVITĂ REPREZENTANŢII MEDIULUI ACADEMIC, AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, EXPERŢI ÎN DOMENIU, PENTRU A PARTICIPA LA
 
Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică
„TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE
(TPAP - 2016)”
Vineri,  20  mai  2016
 
 

PROGRAM :

 
Locul desfăşurării - Academia de Administrare Publică, mun. Chişinău, str. Ialoveni, 100
 
    Înregistrarea participanţilor 09.00  - 09.50
    Şedinţă în plen 10.00 - 11.30
    Pauză de cafea 11.30 - 12.00
    Şedinţe în ateliere 12.00 - 13.20
    Pauză de prânz 13.30 - 14.30
    Şedinţe în ateliere 14.30 - 16.00
    Totalizarea lucrărilor conferinţei  16.00 - 16.30
 
ATELIERE DE LUCRU
 
Ateliere Numele, adresa şi telefonul de contact al  responsabilului
Atelierul 1. Modernizarea administraţiei publice în contextul integrării europene
Tincu Violeta
tel. (+373) 69189377
Atelierul 2. Probleme actuale ale ştiinţei politice şi parcursul european al Republicii Moldova
Rusu Rodica
tel. (+373 22) 284838
       (+373) 069660289
Atelierul 3. Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept şi modernizarea administraţiei publice
Goriuc Silvia
tel.  (+373) 079402810
Atelierul 4. Tendințe ale managementului public în contextul  creării unui sistem administrativ bazat pe cunoaștere
Frunze Oleg
tel. (+373 22) 284847
Atelierul 5. Rolul e-Guvernarii în dezvoltarea durabilă.
Gherman Teodora
tel.  (+373 22) 72 11 88
       (+373) 078884812
Atelierul 6.
Dezvoltarea profesională a personaluluiteorie şi practică
 
Ciutac Irina
tel. (+373 22) 28 42 00
      (+373 22) 28 45 09

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limbile de lucru ale conferinţei: română, rusă, engleză.
Înregistrarea participanţilor: 900 – 950
Deschiderea conferinţei – ora 1000, sala 301
 

Accesați:

 

 

Пользователь

Горячая линия

Антикамера ЕУМ

+373 22 509 122
info@usem.md

Антикамера Лицея
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

Задайте вопрос