Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Simpozionul Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Ediția a IX-a

 
SIMPOZION INTERNAȚIONAL DE SPIRITUALITATE
„În cultura unui popor, Biblia este o permanentă invitație la noblețe.”
                                                                                                 (Bartolomeo Anania)
 
Napoleon Bonaparte zicea că „Biblia nu este doar o carte – este putere vie.” Cartea Sfintei Scripturi a fost și este pe parcursul a peste două milenii pentru toate popoarele creștine unul dintre factorii principali, care au influențat la formarea concepțiilor și viziunilor despre lume (filosofice, politice, istorice, juridice, artistice etc.) ale locuitorilor de pe Terra. Astfel, Biblia a devenit obiectul de studiu al diverselor domenii de cercetare.
Mai multe centre de investigație a Bibliei au fost și sunt în fermecătorul oraș Iași din România. Ele se află la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de studii biblico-filologice „MONUMENTA LINGUAE DACOROMANORUM”, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Asociația de filologie și hermeneutică biblică din România și Institutul de filologie română „A. PHILIPPIDE.” Toate formează un fundamental ansamblu comun, care pe parcursul unui timp îndelungat studiază perlele, nestematele, giuvaierele și lumina care se conțin în această Carte a Cărților. Potrivit tradiției academice universale în domeniu, preocupările și investigațiile savanților se înscriu, din punct de vedere tematic, într-una din următoarele patru sfere: problematica filologică, problematica traductologică, hermeneutică biblică și istoria receptării textelor sacre.
În zilele de 9-11 mai 2019 a avut loc al IX –lea Simpozion Internațional „Explorări în tradiția biblică românească și europeană” la Iași, în cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Deschiderea lucrărilor Simpozionului s-a efectuat în sala „Iustiu Moisescu”, din Palatul Mitropolitan. (joi, 9 mai, 2019).
Între orele nouă și zece, aici și-au ținut alocuțiunile:
Î.P.S. dr. Teofan Savu, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,
prof. dr. Mihaela Onofrei, Ordonator de credite al Universității „Alexandru Ioan Cuza”  din Iași,
prof. dr. Ionel Mangalagiu, Prorector pentru programe de cercetare științifică al Universității „A. I. Cuza”,
prof. dr. Adriana Zaiț, Director al Departamentului Științe Socio-Umane, Universitatea „A. I. Cuza”,
Pr. Prof. dr. Ion Vicovan, Decan al Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea „A. I. Cuza”,
prof. dr. Eugen Munteanu, Coordonator al Centrului de Studii Biblico-Filologice „Monumenta Linguae Dacoromanorum (moderator).
 
Conferințele în plen au fost prezentate de renumiți cercetători din domeniu:
Michael Metzeltin, Andres Enrigue Arias, Wolfgang Dahmen, Alin-Mihai Gherman, Andrei și Valentina Eșanu etc.
Au urmat apoi trei zile la rând activitatea secțiunilor tematice:
1.Problematica filologică. Istoria receptării textului scris;
2. Problematica filologică și traductologia;
3. Istoria receptării textului sacru și
4. Hermeneutică biblică.
Și-au prezentat comunicările interesante peste 51 de participanți, printre care și subsemnatul.
De un mare interes s-au bucurat prezentările, care s-au referit la istoria receptării textului sacru. Subsemnatul a scos în evidență valorile lexico-gramaticale și stilistice ale frazeologismelor românești (93 la număr în DEX), care au în componența lor substantivul „inimă.” Studiul  a fost o analiză comparativă a frazeologismelor somatice care conțin lexemul „inimă” în limba română contemporană și cele din textul „Noului Testament”. Un concept important al noțiunii de „inimă” ține de aspectul religios al vieții. „Inima” este predestinată atât pentru a reda diferite aspecte sentimentale, cât și pentru comunicare cu Dumnezeu. Scrierile sfinte religioase confirmă că inima este organul dorinței, izvorul voinței, libertății, scopurilor bune și rele. Inima îndeplinește cele mai înalte funcții spirituale ale omului – credința și dragostrea în Dumnezeu. Tineretul studențesc trebuie să cunoască și să utilizeze aceste talente ale neamului nostru și,  în primul rând, studenții de la jurnalistică și comunicare.
Următorul Simpozion de acest fel (ediția a X-a) va avea loc în luna mai 2020.
 
prof. univ., dr. hab. în filologie.