Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Rezultatele intermediare Admiterea USEM din 02 August 2022

Felicitări tuturor candidaților!

Acum urmează să depuneți documentele în original la Comisia de Admitere USEM.

*Cei, care SE REGĂSESC în liste și n-au depus originalele actelor, la Comisia de admitere, Vă așteptăm cu drag!

*Cei, care NU SE REGĂSESC în listă, aveți posibilitate să participați la concursul de admitere în cadrul USEM, la etapa II, prin depunderea actelor în original la sediul universității.

Comisia de admitere USEM – tel. +373 22 509 187

Rezultatele intermediare/lista nominală a concursului de Admitere în cadrul USEM - ciclul I, studii superioare de licență - 02.08.2022Rezultatele intermediare/lista nominală a concursului de Admitere în cadrul USEM - ciclul II, studii superioare de masterat - 02.08.2022


Actele necesare la depunerea fizică a dosarului:

  1. Actul de studii, în original, cu anexa respectivă (copii – 2 exemplare);
  2. copia actului de identitate (buletin de identitate, pașaport) – în trei exemplare;
  3. 4 fotografii 3x4 cm (color, semnate pe verso); 
  4. Cererea de înscriere la concursul de admitere (se va completa în cadrul USEM);
  5. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (se achită pe loc - 50 lei).

În perioada 15 august – 26 august 2022 va avea loc ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE STUDII și ACHITAREA TAXEI pentru anul unu de învățământ, în contabilitatea USEM, pentru candidații care au depus la Comisia de admitere actele în original.

Notă!! Încheierea și semnarea contractului de studii se face în Contabilitatea USEM.
Pentru încheierea contratului și achitarea taxei de studii, se prezintă următoarele:
  • recipisa eliberată la depunerea actelor în Comisia de admitere
  • copia buletinului de identitate (cu fișa de însoțire a actului de identitate) și originalul.