Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

La ce Facultate ați dori să studiați?

Evenimente

Catedra „Drept Public” din cadrul Universității de Studii Europene din Moldova organizează Conferința științifică studențească interuniversitară națională cu participare internațională „Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul promovării valorilor europene”, care va avea loc la data de 10 februarie 2023.

Prima întâlnire

01 Septembrie 2022

Vezi toate evenimentele

Adresați o întrebare

Căutare

Rezultatele Finale Etapa I

Felicitări tuturor candidaților!

Acum urmează să încheiați contractul de studii.

Pentru încheierea contratului și achitarea ulterioară a taxei de studii, se prezintă următoarele:

 • recipisa eliberată la depunerea actelor în Comisia de admitere
 • copia buletinului de identitate (fișa de însoțire a actului de identitate) și originalul.
Contractul poate fi încheiat și taxa pentru anul unu de învățământ urmează a fi achitată în contabilitatea USEM până pe 30 August 2021.


Rezultatele concursului de Admitere în cadrul USEM - ciclul I, studii superioare de licență - 12.08.2021 - Etapa IRezultatele concursului de Admitere în cadrul USEM - ciclul II, studii superioare de masterat - 12.08.2021 - Etapa IVă atenționăm că candidații care nu au reușit să depună actele - o pot face în Etapa II, după cum urmează: 

 • 13 august - 24 august 2021 - depunerea documentelor în original, cu respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice, inclusiv protecției zilnice COVID-19 pentru cadre și candidați;
 • 25 august 2021 - anunțarea rezultatelor finale, etapa II, afișarea listei candidaților admiși;
 • 26 august 2021 - lucrul tehnic a Comisiei de Admitere;
 • 05 august - 30 august 2021 – încheierea contractului de studii și achitarea taxei pentru anul unu de învățământ, în contabilitatea USEM, pentru candidații care au depus la Comisia de admitere, actele în original.

Actele necesare la depunerea dosarului:

 1. Actul de studii, în original, cu anexa respectivă (copii – 2 exemplare);
 2. copia actului de identitate (buletin de identitate, pașaport) – în trei exemplare;
 3. 4 fotografii 3x4 cm (color, semnate pe verso); 
 4. Cererea de înscriere la concursul de admitere (se va completa în cadrul USEM);
 5. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (se achită pe loc - 50 lei).