Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Conferința științifico-practică internațională - Aspecte interdisciplinare ale învățământului superior contemporan - 10.05.2018

 
UNIVERSITATEA AMERICANĂ DIN MOLDOVA Vă invită să participaţi la conferința științifico-practică internațională „Aspecte interdisciplinare ale învățământului superior contemporan”.
 
Lucrările conferinței se vor desfășura la 10 mai 2018, începând cu ora 10:00, în cadrul următoarelor secții:
  1. Ştiinţe economice
  2. Ştiinţe politice și relaţii internaţionale
  3. Ştiinţe juridice și administrative
  4. Arhitectură și științe inginerești  
  5. Psihologie și științe ale educației
  6. Simpozionul ştiinţific studenţesc inter-universitar: “Implică-te! Alegerea este a TA”
 
Limbi de comunicare: română, rusă, engleză.
 
Rugăm să expediați Formularul de participare până la 15 aprilie 2018, iar textele comunicărilor până la data de 30 aprilie 2018 la următoarea adresa de mail: conference.aum@yahoo.com
 
Materialele conferinței vor fi publicate într-un Volum separat.
Organizatorii nu percep taxa de participare.
 
Cerinţe faţă de materialele prezentate pentru publicare în Volumul conferinței
 
Cerinţe de redactare:
TITLUL (dactilografiat cu majuscule);
Prenumele şi NUMELE autorului (complet);
Afilierea (Facultatea – pentru colaboratorii AUM, instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara AUM);
Rezumatul în limba engleză/română (până la 200 de cuvinte);
Textul – maxim 8 pagini standard, dactilografiat pe coli de format A-4,
font: Times New Roman, corpul de literă: 12,
interval între rînduri – 1,0 parametrii paginii: sus și jos – 2 cm, stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm;
În text referinţele se numerotează pentru fiecare pagină și se fac la subsol.
Bibliografia se prezintă în felul următor:
  1. reviste şi culegeri de articole: numele autorilor, denumirea articolului, denumirea revistei (culegerii), cu abrevieri acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile de început şi sfârşit;
  2. cărţi: numele autorilor, denumirea completă a cărţii, editura, locul editării, anul editării, numărul total de pagini.
Observații:  rugăm să delimitați rezumatul de lucrare prin 2 rânduri libere.
 
 
Adresa Universității: 
MD – 2002. Republica Moldova, Chişinău, str. Ştefan cel Mare 200
Tel. 373 22110000