Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Conferința practico-științifică studențească - „Tendințe în perfecționarea reglementărilor juridice de drept privat” - 29.03.2018

 
În ziua de 29 martie 2018 (orele 900-1400) în incinta USEM (aud. 202) se va desfășura Conferința practico-științifică studențească cu tema „Tendințe în perfecționarea reglementărilor juridice de drept privat”.

În cadrul Conferinței vor activa ateliere unde se vor discuta problemele de drept civil și procesual civil.
 
La conferință sunt invitați profesorii și studenții (din anii I-IV) de la USEM, precum și din alte instituții de învățămînt superior din Republica Moldova în care se includ disciplinele la Dreptul civil și Dreptul procesual civil.

Materialele conferinței inter-studențești vor fi publicate, iar participanții activi vor fi menționați.
 
 
Comitet organizatoric                        Ion Bîtca , dr. în drept, conf. univ.