Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Conferința Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XVII-a

În data de 23 aprilie 2021, în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) își va desfășura lucrările Conferința Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XVII-a.

Sunt invitaţi să participe studenţii de la ciclul I, studii superioare de licenţă și studenţii de la ciclul II, studii superioare de masterat, din instituții de învățământ superior din țară și străinătate.

Materialele Conferinței, care corespund cerințelor, vor fi publicate. Articolele pot fi redactate în limbile: română, franceză, engleză, rusă, germană.

Programul va fi stabilit după înregistrarea temelor propuse de participanţi. Pentru a vă putea include în program, rugăm să completați Fișa de înregistrare. 

Termen-limită pentru înregistrare și expediere a articolelor:  31 martie 2021.

Participanții vor expedia la Secția Știință a USARB variantă electronică a articolelor (conferinte.usarb@gmail.com) -până în data de 31 martie 2021

Normele de redactare a materialelor le expediem în anexă

Conferința îşi va desfăşura lucrările începând cu ora 09.30, on-line, aplicația Google Meet