Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

La ce Facultate ați dori să studiați?

Evenimente

Catedra „Drept Public” din cadrul Universității de Studii Europene din Moldova organizează Conferința științifică studențească interuniversitară națională cu participare internațională „Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul promovării valorilor europene”, care va avea loc la data de 10 februarie 2023.

Prima întâlnire

01 Septembrie 2022

Vezi toate evenimentele

Adresați o întrebare

Căutare

Anunț din partea comisiei de concurs USEM

Comisia de Concurs USEM anunță declanșarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de:

Șef-catedră Politici Mondiale și Relații InternaționaleUniversitatea de Studii Europene din Moldova anunță concurs la posturile științifico-didactice vacante:

Conferențiar universitar:

  • Catedra Drept Public – 3
  • Catedra Drept Privat – 3
Lector universitar:
  • Catedra Drept Public – 3

Calendarul concursului

Nr.d/o

Etapele desfășurării concursului

Perioada

1

Publicarea Avizului de organizare a concursului

02 decembrie 2021

2

Depunerea dosarelor candidaților la Serviciul Resurse Umane a USEM

03 decembrie 2021 –
17 ianuarie 2022

3

Avizarea candidaților despre îndeplinirea condițiilor legale de prezentare la concurs

19 ianuarie 2022

4

Transmiterea dosarelor spre avizare Rectorului USEM

20 ianuarie 2022

5

Examinarea dosarelor în cadrul Comisie de Concurs

21 ianuarie 2022

6

Susținerea prezentărilor publice

24 – 27 ianuarie 2022

7

Evaluarea candidaților de către Comisia de concurs a USEM

28 ianuarie 2022

8

Validarea/invalidarea de către Senatul USEM a rezultatelor obținute de fiecare candidat și a Deciziei Comisiei de concurs de promovare a concursului

31 ianuarie 2022

9

Publicarea pe pagina web a USEM a rezultatelor concursului și aducerea la cunoștință a candidaților.

01 februarie 2022 –
02 februarie 2022