Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Evenimente

Susținere publică

10 Octombrie 2023
Prin prezenta, Școala doctorală „Științe juridice și relații internaționale USEM”, anunță susținerea publică a Lucrării de sinteză postdoctorandului LISENCO Vladlena,  doctor  în  drept,  conferențiar  universitar. Data: 10 octombrie 2023, ora 15.00

Vezi toate evenimentele

Anunț din partea comisiei de concurs USEM

Comisia de Concurs USEM anunță declanșarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de:

Șef-catedră Politici Mondiale și Relații InternaționaleUniversitatea de Studii Europene din Moldova anunță concurs la posturile științifico-didactice vacante:

Conferențiar universitar:

  • Catedra Drept Public – 3
  • Catedra Drept Privat – 3
Lector universitar:
  • Catedra Drept Public – 3

Calendarul concursului

Nr.d/o

Etapele desfășurării concursului

Perioada

1

Publicarea Avizului de organizare a concursului

02 decembrie 2021

2

Depunerea dosarelor candidaților la Serviciul Resurse Umane a USEM

03 decembrie 2021 –
17 ianuarie 2022

3

Avizarea candidaților despre îndeplinirea condițiilor legale de prezentare la concurs

19 ianuarie 2022

4

Transmiterea dosarelor spre avizare Rectorului USEM

20 ianuarie 2022

5

Examinarea dosarelor în cadrul Comisie de Concurs

21 ianuarie 2022

6

Susținerea prezentărilor publice

24 – 27 ianuarie 2022

7

Evaluarea candidaților de către Comisia de concurs a USEM

28 ianuarie 2022

8

Validarea/invalidarea de către Senatul USEM a rezultatelor obținute de fiecare candidat și a Deciziei Comisiei de concurs de promovare a concursului

31 ianuarie 2022

9

Publicarea pe pagina web a USEM a rezultatelor concursului și aducerea la cunoștință a candidaților.

01 februarie 2022 –
02 februarie 2022