Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 127
info@usem.md

Comisia de admitere USEM
+373 22 509 187
+373 22 509 140
admiterea@usem.md 

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

La ce Facultate ați dori să studiați?

Adresați o întrebare

Căutare

Admiterea la studii superioare de doctorat 2018-2019

Școala Doctorală Științe Juridice și Relații Internaționale a Universității de Studii Europene din Moldova (USEM) anunţă admiterea la studii de doctorat, în bază de contract, pentru anul de studii 2018-2019. La concursul de admitere pot participa cetățeni ai Republicii Moldova și cetățeni străini.
 
                                                               
PROGRAME DE DOCTORAT        
 
Domeniul ştiinţific
Ramuraştiinţifică
Profilulştiinţific
Specialitatea ştiinţifică
5. Ştiinţe sociale şi economice
55. Ştiinţe juridice 
552. Drept
public
 
 
 
 
552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
552.04. Drept funciar și al mediului
552.05. Drept informațional
552.06. Dreptul științei, educației și culturii
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553. Drept
privat
 
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii și protecției socilae
553.06. Drept internaţional şi european privat
554. Drept 
penal
554.01. Drept penal şiexecuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară,  investigaţii operative
 
Depunerea dosarelor se desfășoară în perioada 17 septembrie – 05 octombrie 2018 pe adresa: 
Universitatea de Studii Europene din Moldova, str. Gh.Iablocikin 2/1, biroul 209, telefon de contact: (022) 509-148, 069194431.
 
Candidaţii la studii superioare de doctorat susţin 2 probe de admitere la specialitatea aleasă. Media minimă de admitere este 8 (opt).
 
Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaștere a unei limbi străine și atestarea cunoștințelor privind utilizarea programelor Microsoft Office și Internet Explorer, vor avea loc în perioada 08 - 19 octombrie 2018.
Afișarea rezultatelor finale de admitere și semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 22 - 31 octombrie 2018.
 
Pentru înscriere la doctorat candidatul prezintă următoarele acte:
 
 1. Cerere de înscriere tip
 2. Curriculum Vitae
 3. Proiect de cercetare științifică (care să reflecte: tema, scop, obiective, rezultate scontate), contrasemnat de conducătorul științific
 4. Copia (legalizată, doar pentru cetățenii străini) Diplomei de Master și a suplimentului
 5. Copia (legalizată, doar pentru cetățenii străini) Diplomei de studii superioare universitare și a suplimentului
 6. Copia buletinului de identitate; (pentru cetăţenii străini copia paşaportului)
 7. Copia adeverinţei de căsătorie sau a certificatului de schimbare a numelui de familie – se referă la persoanele, care şi-au schimbat numele
 8. Copia lucrărilor ştiinţifice publicate (minimum – 2 publicații) sau un referat ştiinţific (în volum de 10 - 15 pg.) cu o temă la specialitatea aleasă
 9. Copia carnetului de muncă
 10. Adeverință de cunoaștere a unei limbi străine (nivel B1, B2), testul DALF, TOEFL, DELE sau alte certificate internaționale recunoscute, fie testarea la o limbă străină. Pentru atestarea cunoștințelor  la o limbă străină este percepută suplimentar taxa de 50 lei.
 11.  Certificat care atestă cunoașterea și utilizarea programelor Microsoft Office și Internet Explorer. În lipsa unui certificat pentru atestarea cunoștințelor este percepută suplimentar o taxa de 50 lei.
 12. Certificat medical–forma 086U
 13. Fotografii: mărimea 3x4 cm. – 3 buc.
 14.  Un dosar tip mapă
 15.  Taxa de înscriere – 40 lei
 
Dosarele cetățenilor străini vor conține suplimentar următoarele acte:
 1. Copia pașaportului având termenul de valabilitate cel puțin un an de zile
 2. Certificatul eliberat de Ministerul Educației din țara de origine confirmând pentru fiecare diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei, descrierea sistemului de notare
 3. Certificatul de nostificare a diplomei eliberat de  Ministerului Educației al RM  (cu excepția cetățenilor din România)
 4. Certificat de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de școlarizare
 5. Cazier judiciar.