MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Brăguța Galina

professor
 
 
Condiția încadrării: cumul
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Doctorandă
Magistru
Lector universitar
 
Disciplina de predare:
Informatica economică
 
Educaţie şi formare
1980-1990 – Şcoala Medie, s. Hruşova, r. Criuleni
1990-1995 – Licență, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Facultatea Matematică şi Cibernetică / specialitatea ”Matematică aplicată ”/ calificarea  Matematician
2006-2007 – Masterat, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Facultatea Fizică, specialitatea “Metrologie, Standardizare, Control şi Certificarea Producţiei” / titlul de Master în Metrologie, standarde, control și certificarea producției
2011-2013 – Masterat, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Facultatea Drept, specialitatea „Dreptul muncii” / titlul de Master în Drept
2014-2017, Doctorat, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Facultatea Matematică şi Cibernetică / specialitatea Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale.