MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Şargu Lilia

professor
 
Decan interimar al Facultății de Științe Economice
 
Condiția încadrării: în state
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Doctor în economie
Conferențiar universitar

 
Disciplina de predare:
Management
Managementul calității totale
 
STUDII
Studii medii Şcolare
09/1984 – 06/1992 Şcoala Medie, s. Terebna, Edineţ, Republica Moldova
Studii liceale
09/1990 – 06/1992 Liceul Teoretic  Țaul, r-l. Donduseni,  Republica Moldova
Studii superioare
09/1993 – 06/1998 Universitatea Cooperatist Comerciala din Moldova, Chişinău, Facultatea Marketing si Merceologie / specialitatea Marketing/calificarea  Economist-comerciant
Post universitare
09/2006 – 09/2008 (masterat) Universitatea Cooperatist Comerciala din Moldova, Chişinău, Specialitatea Merceologie si Comerţ/ titlul de Master în Merceologie
Post universitare
03/2012 - 12/2012 Institutul Muncii, Chişinău, Certificat de absolvire a Programului de formare profesională continuă pentru obţinerea calificării – Negociator in domeniul muncii.
Doctorat 
11/2008 - 11/2011 - Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău, Specialitatea 08.00.05 Economie şi Management