MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Lupu Constantin

professor
 
Șef Interimar al Catedrei Finanţe şi Contabilitate
 
Condiția încadrării: în state
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Doctor în ştiinţe economice
Conferențiar Universitar
 
Disciplina de predare:
Bazele funcționării pieței de capital
 
STATUTUL ACTUAL
05.05.2017 – prezent - șef Catedră Finanţe şi Contabilitate
2014 - prezent - Consilier principal Ministerul Economiei 
01.09.2014 – prezent - Lectorul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
STUDIILE
 
Studii superioare
1989-1996 - Diploma de licență, Universitatea Gh. Asachi, Iași 
Post universitare
2005-2006 - Master Securitate și Apărare Naționala, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București
2006-2007 - Master Administrație Publică, Universitatea Gh. Asachi, Iași
2007-2008 - Master Inginerie Comercială, Universitatea Gh. Asachi, Iași
Doctorat
2008- 2014 Doctorand la Academia Română, Institutul Național de Cercetări Economice, Academia Română, București