MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Şipitca Elena

professor
 
Asistentă a catedrelor
 
Condiția încadrării: în state
Gradul / Titlul Științific (didactic):
 
Magistru în ştiinţe economice
Asistent Universitar

Disciplina de predare:
Bazele funcționării piețelor de capital
 
STATUTUL ACTUAL
23.01.2006 – present, Lector universitar, Facultatea de ŞtiinţeEconomice, Universitatea de StudiiEuropene din Moldova, laborant a catedrelor
STUDII
Studii medii: Colegiul Naţional de Comerţ din Chişinău, Republica Moldova, profilul economie
Studii superioare: Institutul Internaţional de Management, or. Chişinău, Republica Moldova, Facultatea Business şi Administrare, specialitatea Management
Studii post universitare: 09/2006 – 06/2007 Academia de Studii Economice, or. Chişinău, Republica Moldova specialitatea Administrarea Afacerilor, titlul Master în economie
Februarie 2009  Certificat de participare în cadrul Programului de Stagiu „Elemente de Fundraising și Metodologia de lucru în elaborarea propunerilor de Proiect”.