MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Matricală Angela

professor
 
 
Condiția încadrării: în state
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Doctor în economie
Conferențiar cercetător
 
STATUTUL ACTUAL
2005 – Lector superior, Catedra „Economie și finanțe”, Facultatea Economie și Informatică, Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
STUDII
 
1976-1986  Şcoala medie or. Chisinau
1987-1992 Academia de studii economice a Moldovei (ASEM), Facultatea Management, Specializare „Economia muncii”
1994-1998  Doctoranda, Facultatea Economie și administrarea afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași