MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Chisili Serghei

professor
 
Şeful interimar al catedrei „Economie şi Turism”
 
Condiția încadrării: în state
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Doctor în științe economice
Conferențiar cercetător
 
 
Disciplina de predare:
Marketing
Logistica
 
 
STATUTUL ACTUAL
2009 – prezent - Şef catedrei Finanţe şi Contabilitate a Facultăţii de Ştiinţe Economice la Universitatea de Studii Economice din Moldova
STUDII 
Studii medii
09/1985 – 06/1996 - Şcoala Medie 37, or. Chişinău, Republica Moldova
Studii superioare
09/1996 – 06/2001 - Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău, Facultatea Business şi administrarea afacerilor / specialitatea Marketing / calificarea  Economist-marketolog
Post universitare / doctorat
09/2005 - 04/2008 - Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău, Specialitatea 08.00.06 Marketing; logistica