MDРУEN

Profesorii noștri

Facultatea de Jurnalism şi Științe ale Comunicării
Ciumac Lucea Doctor în filozofie, Conferențiar Universitar
Colțun Gheorghe Doctor habilitat în filologie, Profesor Universitar
Enachi Valentina Doctor în istorie, Conferenţiar Universitar
Lupașcu Livia Magistru în drept, Asistent Universitar
Șeican Valeria Doctor în studiul artelor audiovizuale, Conferenţiar Universitar, Șef al Centrului universitar de științe socio-umane
Sîtari Daniela Doctorandă, Magistru în comunicare publică, Asistent Universitar, Prodecan al Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării
Slutu Andrei Magistru în științe ale comunicării, Asistent Universitar