MDРУEN

Bine ați venit!

Universitatea de Studii Europene din Moldova - Tradiție, Actualitate, Viitor

 
Instituția de Învățământ „Universitatea de Studii Europene din Moldova” (USEM) este prima instituţie de învăţământ superior privată din Republica Moldova - succesoarea „Academia de Drept din Moldova”, care și-a început activitatea la 7 octombrie 1992.

USEM este o instituţie acreditată de către autoritățile statale ale Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în domeniu, și activează în baza Constituției Republicii Moldova, actelor legislative, acordurilor și convențiilor internaționale semnate de Republica Moldova.
 
 
 
Obiectivele principale ale Universităţii de Studii Europene din Moldova sunt: pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea la nivel superior a specialiştilor şi cadrelor ştiinţifice în diverse domenii, promovarea cercetărilor ştiinţifice, asigurarea aspiraţiilor de aprofundare şi extindere a studiilor superioare de licenţă, masterat și doctorat.
 
USEM promovează cele mai noi tehnologii educaţionale şi informaţionale în procesul didactico-ştiinţific, care este orientat spre formarea calitativă a specialistului contemporan, în conformitate cu imperativele Procesului de la Bologna.
USEM dispune de cadrul legal, care permite organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă (ciclul I), studiilor universitare de masterat (ciclul II) și studiilor de doctorat.
 
Studiile în cadrul USEM se efectuează în limba română, limba rusă și limba engleză.
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova include șase facultăți:
 

>> Facultatea de Drept

>> Facultatea de Științe Economice

>> Facultatea de Limbi Moderne

>> Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării

>> Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială

>> Facultatea de Ştiinţe Politice și Relații Internaționale

 
   În cadrul USEM funcţionează:
   Biroul de avocaţi „Jurisprudenţa”       
În cadrul acestei subdiviziuni, studenţii acumulează de la profesorii lor, care practică avocatura, cunoştinţe, deprinderi practice şi informaţii specifice extrem de utile pentru cariera lor de viitori avocaţi sau jurişti-practicieni.
   Clinica juridică studențească a USEM
În cadrul Clinicii Juridice studenţii, sub conducerea unor profesori cu experienţă şi a practicienilor, acordă consultații juridice, fără plată, pentru persoanele ce nu-și pot permite un avocat.
   Senatul studenţesc
   Departamentul relaţii internaţionale
Contribuie la dezvoltarea învăţământului prin adoptarea unei strategii aparte:
  • elaborarea şi introducerea cursurilor academice noi;
  • invocarea potenţialului ştiinţific de peste hotare în activităţile universitare;
  • asigurarea mobilităţii studenţilor etc.
USEM are încheiate acorduri de colaborare cu universități Ucraina, România, Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, Franța ș.a.
 
Baza tehnico-materială a Universităţii de Studii Europene din Moldova include un bloc de studii cu suprafaţa mai mare de 4000 m², bibliotecă modernă, laborator de criminalistică, laboratoare radio-tv, sală de calculatoare, bloc alimentar, centru cultural etc.
 
se desfăşoară în perioada recomandată de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.
 
Taxa de studii poate fi achitată în rate.
USEM vă oferă posibilitatea să studiați fără taxă - în bază de concurs (studenţii care au succese la studii pot beneficia de scutire de taxa de studii până la sesiunea următoare).
 
Facilități pentru studenți:
- Masă sănătoasă la blocul alimentar al universității la prețuri accesibile;  
- Activități educaționale și de formare profesională – extra curriculum.
 
Rectoratul este deschis pentru sugestii, comentarii și expuneri de păreri în regim on-line:
pe pagina curentă, pagina facebook, în regim de scrisori, transmise prin poșta universității sau prin intermediul  liniei fierbinți anticorupție USEM: 022 509 122, 022 509 141, 022 509 147.