MDРУEN

SPECIALITĂȚILE ȘTIINȚIFICE

 

Lista specialităților științifice la care se realizează studiile superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universității de Studii Europene din Moldova:

       
Domeniul ştiinţific Ramura ştiinţifică Profilul ştiinţific Specialitatea ştiinţifică
5. Ştiinţe sociale şi economice 55. Ştiinţe juridice 552. Drept public 552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
552.04. Drept funciar și al mediului
552.05. Drept informațional
552.06. Dreptul științei, educației și culturii
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553. Drept privat 553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii și protecției socilae
553.06. Drept internaţional şi european privat
554. Drept penal 554.01. Drept penal şiexecuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară,  investigaţii operative