MDРУEN

Orar de Studii - Facultatea Ştiinţe Politice şi Relaţii Intrenaţionale - ciclul II

 
Anul de  Studii  2018-2019   
Program de masterat –  Relaţii Internaţionale
 
Specializarea – Resurse umane şi politici de personal
Orarul pentru studenţii anului I (1/2), sem. II - învăţământ cu frecvenţă   DESCARCĂ
 
Perioada de
desfăşurare a orelor
Data
examenului
Denumire a unităţii de curs
 
Total ore
 
inclusiv
Nr. credite
Profesor
Contact
direct
Lucrul
individual
28.01.2019
-
08.02.2019
15.02.2019
17:00
aud. 503
Metodologia cercetării ştiinţifice
150
40
110
5
Pîrţac Gr.
 
18.02.2019
-
01.03.2019
07.03.2019
17:00
aud. 503
Sisteme administrative comparate
300
80
220
10
Stan V.
11.03.2019
-
22.03.2019
29.03.2019
17:00
aud. 503
Politici organizaţionale
în instituţiile publice (modul)
1. Ergonomia în instituţiile publice
2. Cultura organizaţională în instituţiile publice
150
40
110
5
Nichita R.
01.04.2019
-
12.04.2019
19.04.2019
17:00
aud. 503
Sociologia organizaţională
150
40
110
5
Pîrţac Gr.
 
22.04.2019
-
08.05.2019
10.05.2019
17:00
aud. 503
Managementul carierei
şi politicii de personal
150
40
110
5
Stan V.
 
Specializarea – Studii Diplomatice
Orarul pentru studenţii anului I (1/2), sem II - învăţământ cu frecvenţă   DESCARCĂ
 
Perioada de
desfăşurare a orelor
Data
examenului
Denumire a unităţii de curs
 
Total ore
 
inclusiv

Nr. credite

Profesor
Contact
direct
Lucrul
individual
28.01.2019
-
08.02.2019
15.02.2019
17:00
aud. 503
Polemica diplomatică
300
40
260
10
Stan V.
18.02.2019
-
01.03.2019
07.03.2019
17:00
aud. 503
Istoria şi metodologia cercetării
Relaţiilor Internaţionale
150
40
110
5
Ilaşciuc D.
11.03.2019
-
22.03.2019
29.03.2019
17:00
aud. 503
Diplomaţia multilaterală
150
40
110
5
Ceban C.
01.04.2019
-
12.04.2019
19.04.2019
17:00
aud. 503
Politica de vecinatate:
abordări şi realizări
150
40
110
5
Nichita R.
22.04.2019
-
08.05.2019
10.05.2019
17:00
aud. 503
Practica diplomatică şi
proceduri internaţionale
300
40
110
5
Pîrţac Gr.