MDРУEN

Orar de Studii - Facultatea Ştiinţe Politice şi Relaţii Intrenaţionale - ciclul II

 
Program de masterat –  Relaţii Internaţionale
Specializarea – Studii Diplomatice
Orarul pentru studenţii anului I (1/2), învăţământ cu frecvenţă
Varianta pdf poate fi descărcată A I C I
Perioada
de desfăşurare
a orelor
Data
examenului
Denumirea unităţii de curs
Total ore
inclusiv
Nr.
credite
Profesor
Contact
direct
Lucrul
individual
 
 
16.09.2019-27.09.2019
04.10.2019
17:00,
aud. 503
Serviciul diplomatic şi consular
150
40
110
5
Stan V.
07.10.2019-18.10.2019
25.10.2019
17:00,
aud. 503
Dezvoltarea  globală contemporană
300
40
260
10
Chindîbaliuc O.
28.10.2019-08.11.2019
15.11.2019
17:00,
aud. 503
Diplomaţia parlamentară: teoria si practica
150
40
110
5
Ilaşciuc D.
18.11.2019-29.11.2019
06.12.2019
17:00,
aud. 508
Diplomaţia practică în realizarea politicii externe
150
40
110
5
Pîrţac Gr.
09.12.2019-20.12.2019
26.12.2019
17:00,
aud. 503
Sisteme internaţionale
150
40
110
5
Ilaşciuc D.
 
Orarul pentru studenţii anului II (1/2), învăţământ cu frecvenţă
Varianta pdf poate fi descărcată A I C I
Perioada
de desfăşurare
a orelor
Data
examenului
Denumire a unităţii de curs
Total ore
inclusiv
Nr.
credite
Profesor
Contact
direct
Lucrul
individual
 
 
16.09.2019-27.09.2019
04.10.2019
17:00,
aud. 507
Probleme actuale ale dezvoltării internaţionale
150
40
110
examen
Nichita R.
07.10.2019-18.10.2019
25.10.2019
17:00,
aud. 507
Procesul decizional în Uniunea Europeană
150
40
110
examen
Nichita R.
28.10.2019-08.11.2019
15.11.2019
17:00,
aud. 507
 Colaborarea internaţională a serviciilor speciale
150
40
110
examen
Pîrţac Gr.
18.11.2019-29.11.2019
06.12.2019
17:00,
aud. 507
Diplomaţia economică
150
40
110
examen
Ilaşciuc D.
Practica de specialitate
300
 
300
examen
 

Specializarea – Resurse umane şi politici de personal
Orarul pentru studenţii anului I (1/2), învăţământ cu frecvenţă
Varianta pdf poate fi descărcată A I C I
Perioada
de desfăşurare
a orelor
Data
examenului
Denumire a unităţii de curs
Total ore
inclusiv
Nr.
credite
Profesor
Contact
direct
Lucrul
individual
 
 
16.09.2019-27.09.2019
04.10.2019
17:00,
aud. 508
Modernizarea administraţiei publice
150
40
110
5
Pîrţac Gr.
 
07.10.2019-18.10.2019
25.10.2019
17:00,
aud. 508
Teoria, metodologia şi practica administraţiei publice
300
80
220
10
Stan V.
28.10.2019-08.11.2019
15.11.2019
17:00,
aud. 508
Demografie şi statistică socială
150
40
110
5
Stan V.
18.11.2019-29.11.2019
06.12.2019
17:00,
aud. 508
Constituţionalism şi instituţii politice
150
40
110
5
Nichita R.
09.12.2019-20.12.2019
26.12.2019
17:00,
aud. 508
Tehnici de comunicare în sfera administrativă
150
40
110
5
Stan V.

Orarul pentru studenţii anului II (1/2), învăţământ cu frecvenţă
Varianta pdf poate fi descărcată A I C I
Perioada de desfăşurare a orelor
Data examenului
Denumire a unităţii de curs
 
Total ore
inclusiv
Nr. credite
Profesor
Contact direct
Lucrul individual
 
 
16.09.2019-27.09.2019
04.10.2019
17:00
aud. 509
Protecţia socială a funcţionarilor publici şi  a oficialilor aleşi
150
40
110
examen
Ilaşciuc D.
07.10.2019-18.10.2019
25.10.2019
17:00
aud. 509
Responsabilitatea funcţionarului public
150
40
110
examen
Pîrţac Gr.
28.10.2019-08.11.2019
15.11.2019
17:00
aud. 509
Controlul activităţii administrative
150
40
110
examen
Nichita R.
18.11.2019-29.11.2019
06.12.2019
17:00
aud. 509
Managementul resurselor umane în Administraţia Publică
150
40
110
examen
Stan V.
Practica de specialitate
300
 
300
examen