MDРУEN

Orar de Studii - Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării

 
 
Orarul sesiunii pentru studenţii anului I (1/3), învăţământ cu frecvenţă DESCARCĂ
 
Ziua
Ora
Anul de  Studii  2018-2019
(Sem. II)
L
U
N
I
08.00 - 09.30
Platforme mediatice digitale (lab.)
dr.,L.Rusu, aud. 501
09.45 – 11.15
Designul presei (prel.)
lect. magistru,A.Slutu, aud. 510
11.30 – 13.00
Designul presei (lab.)
lect. magistru,A.Slutu, aud. 510
M
A
R
Ţ
I
08.00 - 09.30
Conceperea și producerea materialelor promoționale (lab.)
lect. magistru ,D.Sitari,aud. 510
09.45 – 11.15
Istoria culturii și civilizației europene (prel.)
dr.,V.Enachi, aud. 501
11.30 – 13.00
Istoria culturii și civilizației europene (sem.)
dr.,V.Enachi, aud. 501
M
I
E
R
C
U
R
I
08.00 - 09.30
Platforme mediatice digitale (lab.)
dr.,L.Rusu, aud. 501
09.45 – 11.15
Psihologia comunicării (prel.)
dr., A.Cojocaru aud. 501
11.30 – 13.00
Presa tiparită :istorieși concept (prel.)
dr., V.Enachi aud. 501
J
O
I
08.00 - 09.30
Educația fizică
lect. magistru,V.Chirilov
09.45 – 11.15
Presa tiparită :istorieși concept (prel.)
dr., V.Enachiaud. 501
11.30 – 13.00
Presa tiparită :istorieși concept (sem.)
dr., V.Enachi aud. 501
V
I
N
E
R
I
08.00 - 09.30
S.P  Designul presei (prel.)
lect. magistru, A.Slutu, aud. 510
09.45 – 11.15
Psihologia comunicării (sem.)
dr., A.Cojocaru aud. 501
11.30 – 13.00
Conceperea și producerea materialelor promoționale (lab.)
lect. magistru ,D.Sitari,aud. 510

Orarul sesiunii pentru studenţii anului II (1/3), învăţământ cu frecvenţă DESCARCĂ
 
Ziua
Ora
Anul de  Studii  2018-2019
(Sem. IV)
L
U
N
I
08.00 - 09.30
 
09.45 – 11.15
Jurnalism social :interviul (lab)
Dr.,L.Rusu, aud.502
11.30 – 13.00
Jurnalism social :interviul (lab)
Dr.,L.Rusu, aud.502
 
M
A
R
Ţ
I
08.00 - 09.30
Conflictologie aplicată în jurnalism (prel)
Dr.,V.Enachi aud.502
09.45 – 11.15
Conceperea și producerea materialelor radio(lab)
Lector universitar,magistru A.Slutu aud.510
11.30 – 13.00
Conceperea și producerea materialelor radio(lab)
Lector universitar,magistru A.Slutu aud.510
M
I
E
R
C
U
R
I
08.00 - 09.30
Conflictologie aplicată în jurnalism (sem.)
Dr.,V.Enachi aud.502
09.45 – 11.15
Jurnalism de opinie și comentativ(prel.)
Dr.hab.,A.Peru-Balan aud. 502
11.30 – 13.00
Jurnalism de opinie și comentativ(sem)
Dr.hab.,A.Peru-Balan aud.502
J
O
I
08.00 - 09.30
 
09.45 – 11.15
Teoria și tehnica redactării (prel)
Dr.hab ., Gh.Colțun aud.502
11.30 – 13.00
Teoria și tehnica redactării (lab.)
Dr.hab ., Gh.Colțun aud.502
V
I
N
E
R
I
08.00 - 09.30
Sociologia comunicării (prel.)
Dr.,E.Davidescu aud.502
09.45 – 11.15
Sociologia comunicării (sem.)
Dr.,E.Davidescu aud.502
11.30 – 13.00
S.I  Conceperea și producerea materialelor radio(lab)
Lector universitar,magistru A.Slutu aud 510
 
Orarul sesiunii pentru studenţii anului III (1/3), învăţământ cu frecvenţă DESCARCĂ
 
 
Ziua
Ora
Anul de  Studii  2018-2019
(Sem. VI)
Specialitate Jurnalism și Științe ale comunicării
L
U
N
I
09.45 – 11.15
Dreptul proprietății intelectuale (prel)
dr.,conf.univ., N.Slutu aud. 503
11.30 – 13.00
S.P (lab) Dreptul proprietății intelectuale
S.I (sem) dr.,conf.univ., N.Slutu aud.503
 
 
M
A
R
Ţ
I
08.00 - 09.30
 
09.45 – 11.15
Genurile publicistico literare (prel)
Dr.hab ., Gh.Colțun  aud.503
11.30 – 13.00
Genurile publicistico literare(lab)
Dr.hab ., Gh.Colțun aud.503
M
I
E
R
C
U
R
I
08.00 - 09.30
Moldova și comunitatea internațională(prel)
dr. conf .,Gr.Pîrțac aud.503
09.45 – 11.15
Comunicarea interculturală(prel)
dr. conf .,V.Enachiaud. 503
11.30 – 13.00
 
J
O
I
08.00 - 09.30
S.P(lab)   Comunicarea interculturală(sem)
S.I(sem)  dr. conf .,V.Enachiaud. 503
09.45 – 11.15
Moldova și comunitatea internațională(sem)
dr. conf .,Gr.Pîrțac aud.503
11.30 – 13.00
 
V
I
N
E
R
I
08.00 - 09.30
Zi de creație
09.45 – 11.15
11.30 – 13.00